Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli w Departamencie Kontroli

 • Firma: Centrala NFZ
 • Lokalizacja: łódzkie
 • Data publikacji: 2021-04-16

Młodszy Specjalista/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista
w Wydziale Wymiany Informacji i Cyfryzacji Kontroli
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/72

Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ lub w TWK, w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ

2 etaty / umowa o pracę

Termin składania ofert: 23.04.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • opracowywanie sprawozdań okresowych w zakresie kontroli świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji i refundacji recept;
 • opracowywanie okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej;
 • inicjowanie i realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie dokumentów określających sankcje, określone w art. 61x ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie dokumentacji czynności, o których mowa w pkt powyżej;
 • prowadzenie rejestrów:
  • upoważnień i realizacji kontroli przeprowadzanych przez departament,
  • wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych,
  • dni kontroli przeprowadzanych przez podmioty wskazane w pkt 7,
  • czynności, o których mowa w pkt 3 i w ust. 8 pkt 15,
  • zażaleń, o których mowa w art.160 ustawy o świadczeniach w zakresie dotyczącym kontroli wszczętych od dnia 1 czerwca 2019 r., i czynności sprawdzających;
 • współpraca z podmiotami określonymi w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach w zakresie wymiany informacji i danych;
 • monitorowanie liczby dni kontroli przeprowadzanych przez departament oraz podmioty określone w art. 61c ustawy o świadczeniach u świadczeniodawców, osób uprawnionych w rozumieniu ustawy o refundacji i w aptekach;
 • przeprowadzanie analizy informacji i danych przekazanych przez podmioty określone w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i przekazywanie wniosków z tych analiz do Wydziału Analiz Kontrolnych i Wydziału Realizacji Kontroli;
 • współpraca z Wydziałem Realizacji Kontroli oraz Terenowymi Wydziałami Kontroli I-XVI przy opracowywaniu zbiorczych informacji o wynikach kontroli koordynowanych;
 • określanie potrzeb departamentu w zakresie pozyskiwania informacji i danych od podmiotów określonych w art. 61b i 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach i kierowanie wystąpień do tych podmiotów;
 • przygotowywanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 61c ust. 2 ustawy wymaganych dokumentów i informacji;
 • opracowywanie procedury bezpieczeństwa komunikacji przy realizacji zadań określonych w art. 61b i 61c ustawy o świadczeniach;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przekazywania przez departament informacji i danych do podmiotów zewnętrznych;
 • współpraca z Terenowymi Wydziałami Kontroli I- XVI w zakresie zapewnienia komunikacji z podmiotami kontrolowanym, w sposób zgodny z wymogami określonymi w art. 61za ustawy o świadczeniach;
 • określanie, w oparciu o własne analizy oraz informacje przekazane z Terenowych Wydziałów Kontroli I- XVI i Wydziału Analiz Kontrolnych, potrzeb związanych ze wsparciem informatycznym realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących wsparcia informatycznego realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z departamentem Informatyki w zakresie budowania systemu informatycznego wspierającego działalność kontrolną;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji prowadzonej przez Departament,
 • wsparcie techniczne realizacji zadań Departamentu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie informatyczne, administracyjne, ekonomiczne, zdrowie publiczne;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty;
 • minimum 3 lata pracy zawodowej na stanowisko specjalisty;
 • minimum rok pracy zawodowej na stanowisko młodszego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze analizy danych;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień dotyczących analiz i opracowań statystycznych;
 • doświadczenie zawodowe w podmiotach realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jednostkach organizacyjnych NFZ na stanowisku obejmującym podobny zakres obowiązków;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie o wykonaniu umowy zlecenia) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  Internal Audit Manager (Outsourcing and Third Parties Risk)

  mazowieckie

  This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing of Outsourcing and Third Parties areas, as well as gaining experience in various internal audit initiatives in Nordea. This is an exciting time for you to join us. We are a...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

  Internal Audit Manager (Outsourcing and Third Parties Risk)

  pomorskie

  This is an opportunity for you to be part of a great and skilled team focusing on auditing of Outsourcing and Third Parties areas, as well as gaining experience in various internal audit initiatives in Nordea. This is an exciting time for you to join us. We are a...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • DOM Medica Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Audytu

  mazowieckie

  Umowa na zastępstwo Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: prowadzenie pełnej kontroli nad dokumentacją medyczną pacjentów (papierowa i elektroniczna); stałą weryfikację raportów, dokumentów, związanych z zakresem prowadzonych...

  Data dodania: 2021-05-06

  poznaj szczegóły