Młodszy specjalista

 • Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-31
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133117

Warunki pracy • Wyjazdy służbowe średnio dwa 2-3 dniowe wyjazdy raz na kwartał, stres związany z przeprowadzaniem kontroli w innej instytucji;
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz (Instytucje Pośredniczące, Instytucja Audytowa, beneficjenci);
 • Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie; • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Przeprowadza systemowe kontrole/ wizyty monitoringowe, kontrole projektów, kontrole krzyżowe w ramach programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), w tym: analizuje niezbędne materiały, przygotowuje dokumentację, raporty i zalecenia pokontrolne, monitoruje wdrożenie zaleceń i je ewidencjonuje;
 • Nadzoruje proces kontroli projektów zlecony wykonawcy zewnętrznemu, poprzez analizowanie informacji/raportów pokontrolnych, monitorowanie procesu wdrażania działań naprawczych;
 • Bierze udział w opracowywaniu i wdrażaniu system zarządzania i kontroli oraz prowadzi nadzór nad jego realizacją poprzez przygotowywanie i aktualizację procedur wewnętrznych, weryfikowanie i opiniowanie instrukcji wykonawczych wraz z wyjaśnianiem interpretacji w zakresie wytycznych ds. kontroli, sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli;
 • Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz przeprowadza analizę ustaleń kontrolnych, przygotowuje propozycję stanowiska, monitoruje proces wdrażania zaleceń pokontrolnych;
 • Rozpatruje skargi dotyczące wdrażania ww. programów;
 • Zapewnia obsługę grup roboczych ds. kontroli poprzez organizowanie cyklicznych spotkań oraz obsługę merytoryczną i udział w ich posiedzeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego i kontroli EFS;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne;
 • Umiejętność sporządzania analiz, prognoz, notatek i pism;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • DAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Specjalista ds. Funduszy UE

  śląskie

  Zakres obowiązków: Monitorowanie wszystkich aktualnych i planowanych programów dotacyjnych oraz funduszy Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów o dofinansowanie z funduszy UE i środków krajowych Przygotowanie załączników niezbędnych do...

  Data dodania: 2024-02-27

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Kontakty zewnętrzne (przedstawiciele firm współpracujących z Ministerstwem, przedstawiciele operatorów telefonii ruchomej); Zagrożenie korupcją; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z...

  Data dodania: 2024-02-27

  poznaj szczegóły