Pracownik ds. umów majątkowych

 • Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-04-14
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. umów majątkowych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ITS/25/04/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • bieżące monitorowanie aktualności treści i przedmiotu zawartych przez Spółkę umów majątkowych w celu zapewnienia ich aktualności,
 • stałe prowadzenie i wymiana informacji dotyczących umów majątkowych  z jednostkami organizacyjnymi Spółki, w celu ustalenia koniecznych zmian w ww. umowach,
 • analiza dokumentacji oraz opracowywanie stanowiska w zakresie zgodności z postanowieniami zawartymi w umowach,
 • opracowywanie i rekomendowanie Zarządowi Spółki zmian w ww. umowach w celu ich wprowadzenia,
 • zapewnienie zgodności kosztów wynikających z umów majątkowych z przedmiotem tych umów w celu rozliczenia ich wartości z planem finansowym działalności Spółki,
 • umiejętność czytania aktów prawnych (w tym powszechnie obowiązujących), oraz praktycznego wykorzystania zawartych w nich przepisów,
 • nadzorowanie i monitorowanie realizacji przedmiotowych umów w celu opracowania sprawozdań z ich wykonania.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziany 1 rok doświadczenia zawodowego w specjalności geodezja/nieruchomości,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność czytania aktów prawnych oraz praktycznego wykorzystania zawartych w nich przepisów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność oraz umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ