Pracownik ds. wdrażania projektów unijnych

 • Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-01

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury!

Centrala Spółki poszukuje osób na stanowisko:

Stanowisko ds. wdrażania projektów unijnych
Miejsce pracy: Warszawa
Numer referencyjny: WZ/IWE/46/06/23
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wraz z kompletem załączników do przekazania właściwej instytucji, celem pozyskania środków Unii Europejskiej,
 • sporządzanie umów o dofinansowanie i aneksów do umów o dofinansowanie dla właściwych programów operacyjnych / inicjatyw Komisji Europejskiej (w tym CEF),
 • prowadzenie sprawozdawczości z przygotowania / realizacji projektów,
 • ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi dla potrzeb sprawozdawczości i rozliczeń funduszy unijnych,
 • sporządzanie wniosków o płatność w ramach programów operacyjnych / inicjatyw Komisji Europejskiej (w tym: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko​,  Connecting Europe Facility)  wraz ze sporządzaniem zestawień i kompletowaniem załączników potwierdzających wykonany zakres rzeczowy i poniesione wydatki,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania instytucji kontrolujących i audytorów w celu wypełnienia wymogów zapisów wytycznych w tym zakresie.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok na stanowiskach związanych z inwestycjami i/lub doświadczenie z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, w tym umiejętność prowadzenia pisemnej korespondencji oraz pracy na dokumentach anglojęzycznych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym, w tym praktyczna umiejętność tworzenia  rozliczeń finansowych  projektów w MS Excel,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dobrej organizacji pracy,  
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność dokonywania analiz oraz formułowania wniosków,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • otwartość na zmianę.
Korzyści
dla Ciebie:
Korzyści dla Ciebie:
 • Umowa o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją w Polsce i za granicą
 • Opieka medyczna
 • Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Karta Multisport
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.
Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach; Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością...

  Data dodania: 2023-09-18

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach

  Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

  łódzkie

  -WYSZUKIWANIE FUNDUSZY POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ,-NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I FIRMAMI WSPIERAJĄCYMI DZIAŁANIA NA RZECZ UE,-PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOFINANSOWANIA,-SPRAWOWANIE BEZPOSREDNIEGO NADZORUNAD...

  Data dodania: 2023-09-07

  poznaj szczegóły