Pracownik księgowości ds. rozliczeń gospodarki magazynowej

 • Firma: ROM Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: wczoraj

Jesteśmy belgijskim, największym pod względem wielkości i odnoszonych sukcesów, producentem mebli tapicerowanych. Nasze produkty wyznaczają światowe standardy w obszarze technologii i komfortu. Ponad 900 współpracowników w czterech lokalizacjach żyje z innowacji, które rozwijamy w centrali w Eupen. Nasza kultura jest oparta na unikalnym połączeniu kreatywności, profesjonalizmu i ludzkiego podejścia. Wartości te są podstawą naszej wspólnej pracy i bezpiecznym fundamentem dla zdrowego wzrostu. 

 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy pracowników na stanowisko:

Pracownik księgowości ds. rozliczeń gospodarki magazynowej
Miejsce pracy: Oleśnica
Twój zakres obowiązków
 • Kompletacja dokumentów finansowo-magazynowych niezbędnych do rozliczenia miesiąca,
 • Weryfikacja i potwierdzanie faktur zakupowych,
 • Wsparcie działu w realizacji bieżących zadań.
Wymagania:
 • Status studenta, bądź absolwenta
 • Znajomość MS Office
 • Dokładność, obowiązkowość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Gotowość do nauki
 • Pożądana znajomość języka niemieckiego lub języka angielskiego

 

Oferujemy:
 • Umowa zlecenie
 • Praca od zaraz
 • Możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni o praktyczne doświadczenia
 • Wsparcie zespołu otwartego na dzielenie się wiedzą
 • Przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi osobistemu i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach
Rom Sp. z o.o.
Wileńska 15
56-400 Oleśnica
tel. 0717984005
praca@rom.be
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla Kandydatów na pracowników i współpracowników

1. ROM sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000310574, NIP: 9111952286, REGON: 02077578300000 jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) kandydatów na pracowników i współpracowników, zwanych dalej Kandydatami.
Współadministratorami danych osobowych są ROM International sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, KRS: 0000149287, NIP: 5341961393, REGON: 01303124600000 oraz ROM Immo sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica, KRS: 0000135620, NIP: 9110006296, REGON: 00458033600000.

2. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników,
b) na potrzeby przyszłych rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia przez Kandydata zgody na takie przetwarzanie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 2 powyżej. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, o której mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, Administrator będzie przetwarzał takie dane we wskazanym celu przez okres trzech lat od dnia wyrażenia takiej zgody lub do czasu wycofania zgody przez Kandydata przed upływem tego okresu, co nie będzie wpływać na zgodne z prawem przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

5. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań na żądanie Kandydata przed zawarciem umowy, lub
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, co dotyczy przede wszystkim przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych) Kandydata oraz przetwarzania danych Kandydata na potrzeby przyszłych rekrutacji.

7. Dane osobowe Kandydatów nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

8. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy) w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. Administrator powierza dane osobowe Kandydatów firmom informatycznym świadczącym usługi hostingowe, obsługującym domeny internetowe oraz zajmującym się obsługą systemów komputerowych, z których korzysta Administrator.

10. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu.

11. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci mają prawo do:
a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) dostępu do swoich danych osobowych,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
e) ograniczenia przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
h) w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt 6 lit. b powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
i) niepodlegania profilowaniu,
j) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

12. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy kierować na adres e-mail: rodo@rom.be lub w formie pisemnej na adres: ul. Wileńska 15, 56-400 Oleśnica

13. W treści zgłoszenia należy wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • JTI GBS

  GL and Asset Accounting Specialist

  mazowieckie

  Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working with...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Viskase Polska Sp. z o.o.

  Specjalista ds. księgowości

  dolnośląskie

  Zakres zadań: Uzgadnianie kont bilansowych, księgowanie faktur Rozliczanie delegacji, kosztów podróży Zaangażowanie oraz czynny udział w badaniu sprawozdania przez audytora Dbałość o prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami prawa polskiego UoR oraz zasadami...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.

  Administrator ds. Księgowości

  łódzkie

  Twój zakres obowiązków Do głównych zadań osoby na ww. stanowisku należy poprawna alokacja płatności od Klientów zgodnie z dostarczoną specyfikacją płatności, kontakt z Klientami w celu wyjaśniania wszelkich rozbieżności związanych z dokonanymi...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły