Radca Prawny

 • Firma: WIELTON S.A.
 • Lokalizacja: łódzkie
 • Data publikacji: 2023-03-07

Wielton S.A. jest największym w Polsce producentem naczep, przyczep oraz zabudów na samochody ciężarowe, znajduje się też w czołówce branży w Europie i na świecie. Jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działamy międzynarodowo, jako polska firma podbijając rynki zagraniczne. Obecnie w centrum produkcyjnym w Wieluniu pracuje blisko 2000 osób. Każdy z nas ma za sobą własną drogę: różnimy się wiekiem, poglądami i doświadczeniem. Ale sprowadziło nas tu wspólne marzenie, by pracować w stabilnej firmie, wśród kolegów, gdzie każdy lubi to, co robi.

 

Lubisz duże wyzwania i nie boisz się zarządzania zmianą? Chcesz pracować w firmie, której częścią strategii są inwestycje w badania i rozwój? Dołącz do nas jako:

Radca Prawny
Miejsce pracy: Wieluń
Twoje zadania:
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, kontraktów i porozumień poddanych prawu polskiemu, głównie z zakresu prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w aspekcie prawnej ochrony interesów Spółki,
 • uczestniczenie w negocjacjach prowadzonych przez Spółkę z jej kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami i klientami,
 • udzielanie porad i wydawanie opinii prawnych dla poszczególnych działów Spółki z zastosowaniem rzeczowych założeń oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • bieżąca obsługa w zakresie obowiązków Spółki wynikających z rozporządzenia MAR i innych obowiązków spółek publicznych,
 • współpraca ze spółkami z Grupy Kapitałowej w zakresie spraw formalno- prawnych,
 • wsparcie Zarządu w prawno-formalnych aspektach związanych z nadzorem właścicielskim spółek z Grupy Kapitałowej,
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi w zakresie koordynacji ich działań od strony Spółki,
 • opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych i innych dokumentów  pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w aspekcie ochrony prawnej interesów Spółki
 • odpowiedzialność za stosowanie rzeczowych założeń przy przygotowywanych ocenach prawnych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego
 • odpowiedzialność za prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami orzekającymi, przy wykorzystaniu przewidzianych przez prawo środków dla ochrony uzasadnionych interesów Spółki.
Nasze oczekiwania:
 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w spółce produkcyjnej lub kancelarii obsługującej spółki z branży produkcyjnej (doświadczenie w branży automotive będzie dodatkowym atutem),
 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej,
 • bardzo dobra znajomość prawa spółek handlowych, prawa cywilnego (w szczególności w zakresie umów i kontraktów) oraz zagadnień z zakresu prawa pracy,
 • praktyczna znajomość rozporządzenia MAR i zasad raportowania pozostałych informacji do rynku,
 • doświadczenie w sporządzaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz kontraktów handlowych,
 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentów korporacyjnych takich, jak uchwały, statuty, regulaminy, polityki
 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • aktywność w realizacji zadań oraz inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w tym radzenia sobie ze stresem.
Nasza oferta:

W Grupie Wielton dbamy o przyjazną kulturę i dobre warunki zatrudnienia. Doceniamy współpracę i wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań. Naszym pracownikom zapewniamy m.in.:

 • szansę pracy w kontekście międzynarodowym,
 • codzienne wyzwania w dynamicznym środowisku produkcyjnym i szybki rozwój zawodowy,
 • możliwość pracy koncepcyjnej i projektowej, szansę wdrażania własnych rozwiązań,
 • pakiet benefitów zawierający m.in.: pakiet medyczny Medicover, dofinansowanie studiów i zajęć sportowych, dodatkowe ubezpieczenie.
Administratorem danych osobowych udostępnianych poprzez formularz rekrutacyjny jest Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń („Wielton”). Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Danych w Wielton S.A. możliwy jest drogą mailową: abd@wielton.com.pl lub telefoniczną pod numerem telefonu: 511 448 798.

Dane osobowe podane w formularzu rekrutacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu oceny kwalifikacji kandydata oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko. W razie wyrażenia odrębnej zgody, dane kandydata będą przetwarzane także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podstawą przetwarzania udostępnionych przez kandydata danych są:

- przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy), w zakresie w jakim przepisy wymagają przekazania określonych danych w celu zawarcia umowy o pracę (tj. imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

- zgoda udzielona przez kandydata, w zakresie pozostałych danych (np. zdjęcia) udostępnionych w CV, liście motywacyjnym i pozostałych dokumentach udzielona poprzez zamieszczenie pozostałych danych w dokumentacji aplikacyjnych;

- prawnie uzasadniony interes Wielton, w zakresie danych kandydata zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (w uzasadnionym interesie Wielton jest sprawdzenie kwalifikacji kandydata na wybrane stanowisko).


Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy Wielton, jak też podmioty udzielające Wielton wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w tym dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pośrednictwa w procesie rekrutacji).

Dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji. Po tym czasie dane będą przechowywane dodatkowo przez okres 6-ciu miesięcy, chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania od Wielton dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody), przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu ze względu na szczególną sytuację.

W celu wykonania praw prosimy o kontakt z Wielton zgodnie z udostępnionymi informacjami kontaktowymi.

Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Wielton S.A. na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Radca

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie...

  Data dodania: 2023-03-30

  poznaj szczegóły