Radca

 • Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-11-13
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110167

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz czestym reprezentowaniem urzędu na zenątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie analiz strategicznych w obszarze związanym z cyfryzacją, monitoruje i analizuje zmiany w obszarze budowy i rozwoju e-administracji oraz przygotowuje materiały w zakresie wybranych procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych związanych z obszarem cyfryzacji administracji publicznej, w tym na potrzeby Kierownictwa
 • Realizuje zadania w zakresie prowadzenia lub zlecania badań, ekspertyz, analiz i ocen stopnia rozwoju informatyzacji administracji publicznej oraz sporządzania na ich podstawie rekomendacji
 • Realizuje zadania w zakresie aktualizacji, koordynacji wdrażania oraz monitorowania stopnia realizacji celów strategicznych Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
 • Opiniuje projekty strategicznych dokumentów rządowych oraz projektów zmian tych dokumentów, a także przygotowuje pozostające we właściwości Kancelarii wkłady do strategicznych dokumentów rządowych
 • Przygotowuje stanowiska Ministra Cyfryzacji w odniesieniu do projektów dokumentów strategicznych przekazywanych Ministrowi do uzupełnienia, konsultacji i uzgodnienia, w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Opracowuje propozycje do koncepcji długofalowej polityki państwa w obszarze cyfryzacji oraz inicjuje propozycje zmian w przypadku zmiany uwarunkowań w otoczeniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień z obszaru: informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, problematyki branży IT i nowych technologii, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej, realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, negocjowanie, komunikacja, współpraca.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu realizacji badań społecznych, marketingowych lub rynkowych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Poczta Polska S.A.

  Specjalista w Dziale Sprawozdawczości

  mazowieckie

  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę Twoje zadania: sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Poczty Polskiej S.A., sporządzanie pakietu skonsolidowanego spółki, dokonywanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, nadzór nad uzgodnieniami transakcji...

  Data dodania: 2022-11-24

  poznaj szczegóły
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

  Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

  mazowieckie

  (Pion Planowania i Nadzoru / Dział Planowania i Controllingu / Wydział Planowania i Sprawozdawczości) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji...

  Data dodania: 2022-11-21

  poznaj szczegóły