Referendarz

 • Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-03
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129580

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów ustaw oraz projektów innych aktów prawnych dotyczących podatku od niektórych instytucji finansowych oraz uczestniczenie w procesie legislacyjnym.
 • Uczestniczy w sporządzaniu analiz ekonomicznych w ramach oceny skutków regulacji do projektów aktów normatywnych prawa podatkowego opracowanych w departamencie.
 • Uczestniczy w sporządzaniu analiz ekonomicznych w zakresie możliwości zastosowania nowych rozwiązań podatkowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu aktu normatywnego prawa podatkowego w zakresie właściwości departamentu.
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektu ustawy budżetowej i jej wykonywaniu w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych i podatku od sprzedaży detalicznej, w tym w sporządzaniu opracowań i analiz dotyczących ich realizacji.
 • Uczestniczy w sporządzaniu projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, a także w opracowywaniu projektów odpowiedzi na wystąpienia innych organów państwa z zakresu podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • Uczestniczy w pracach analitycznych dotyczących sytuacji sektora finansowego w Polsce oraz państwach członkowskich UE, a także w opiniowaniu oraz opracowywaniu projektów odpowiedzi na zapytania, raporty organizacji międzynarodowych (MFW, OECD) odnośnie do podatku od niektórych instytucji finansowych.
 • Uczestniczy w pracach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.
 • Współpracuje w zakresie statystyki podatkowej, w ramach udziału w pracach komitetów i grup roboczych Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Banku Światowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość prawa podatkowego, w tym podatku od niektórych instytucji finansowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ