Referendarz

 • Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-01
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113031

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (pełnienie dyżurów w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień w trakcie w prac parlamentarnych, na przykład w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej, wykonaniem budżetu).

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu projektu planu i analizowaniu realizacji dochodów oraz wydatków budżetu państwa, a także zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze geodezji i kartografii oraz koordynuje zadania realizowane przez wojewodów
 • Współpracuje przy opracowywaniu oraz sporządzaniu projektów opinii do projektów aktów prawnych oraz do programów, strategii i innych dokumentów, a także w przygotowywaniu interpretacji i wyjaśnień obowiązujących przepisów
 • Bierze udział w pracach dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz przygotowywaniu projektów decyzji ministra
 • Analizuje decyzje wojewodów dotyczące przeniesień środków polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę poniżej stu tysięcy złotych oraz blokowania planowanych wydatków
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów stanowisk ministra w sprawach zgłaszanych przez dysponentów części budżetowych, opinii, wyjaśnień i stanowisk w sprawach wynikających ze stosowania przepisów będących we właściwości wydziału oraz przepisów regulujących system finansów publicznych
 • Bierze udział w przygotowywaniu interpretacji i wyjaśnień obowiązujących przepisów w zakresie zadań realizowanych przez wojewodów, w tym geodezji i kartografii oraz zadań z zakresu administracji rządowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows, tj. Word, i Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub finanse lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w obsłudze informatycznego systemu budżetowego TREZOR
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ