Referendarz

 • Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-28
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114341

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z wdrażaniem Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa na Morzu oraz realizacją jej Planu Działania;
 • Wykonuje zadania związane ze współpracą regionalną/bałtycką w dziedzinie krajowej i unijnej zintegrowanej polityki morskiej, przygotowuje materiały;
 • Wykonuje zadania związane w procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej, w tym przygotowuje merytoryczne wkłady do projektów instrukcji dla Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia grup roboczych instytucji Unii Europejskiej oraz analizuje sprawozdania z udziału w pracach ww. grup w zakresie unijnej zintegrowanej polityki morskiej;
 • Prowadzi działania w zakresie inicjowania, wnioskowania i analizowania przedsięwzięć dotyczących krajowej zintegrowanej polityki morskiej;
 • Monitoruje i analizuje dokumenty w zakresie polskiej oraz zintegrowanej polityki morskiej;
 • Gromadzi, analizuje dane ukierunkowane na sprawozdawczość oraz prowadzi współpracę międzyresortową i międzyinstytucjonalną;
 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem projektów stanowisk Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do dokumentów Unii Europejskiej dotyczących wspólnotowej zintegrowanej polityki morskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki morskiej
 • Wiedza z zakresu spraw europejskich oraz funkcjonowania organów UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ