Referent / Specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń

 • Firma: Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-06-09

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Referent / Specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 6a

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • Liczba etatów: 2

Miejsce pracy:

 • RIO w Warszawie – ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

Główne obowiązki:

 • analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
 • kontrola projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • analiza i ewidencja uchwał/zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe: na stanowisku Referenta:
 • wykształcenie średnie na stanowisku Specjalisty:
 • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6 - letni staż pracy
 • wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 - letni staż pracy

Wymagania preferowane:

 • znajomość zagadnień i przepisów z obszaru księgowości budżetowej, finansów publicznych i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Klient portalu Praca.pl

  Finance Manager

  mazowieckie

  Branża: transport Kandydat na wskazanym stanowisku będzie odpowiedzialny za kwestie finansowe w firmie. Obowiązki: nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby centrali, nadzorowanie realizacji założeń budżetowych, cykliczne...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. planowania i sprawozdawczości inwestycyjnej

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikacja pozyskanych dokumentów planistycznych dla nakładów i wydatków przedkładanych przez jednostki i komórki organizacyjne Spółki w zakresie sporządzenia kompleksowych planów i wykonań inwestycyjnych i...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Grupa Inter Cars

  Starszy Specjalista ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości

  mazowieckie

  Zakres obowiązków prowadzenie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych, w tym w procesie uzgadniania transakcji między spółkami powiązanymi kalkulacja i księgowanie korekt konsolidacyjnych...

  Data dodania: 2022-06-24

  poznaj szczegóły