Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej

 • Firma: Dolnośląskie Centrum Onkologii
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2022-09-19

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni


 

Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej
Miejsce pracy: Wrocław
Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:
 • Przygotowanie opisu merytorycznego zakupu w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do umów serwisowych, użyczenia i dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w dialogu technicznym i badaniu rynku w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie potrzebnych materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych zapotrzebowani awaryjnych i zakupów planowych aparatury i sprzętu medycznego oraz raportowanie Kierownikowi Działu stanu realizacji dostaw;
 • Uczestnictwo w odbiorze nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego, w tym udział w komisyjnym i protokolarnym przyjmowaniu nowej aparatury i jej dokumentacji oraz zapewnienie szkolenia użytkowników dla nowo zakupionej aparatury;
 • Aktualizacja bazy nowo zakupionego sprzętu w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego DCOPiH;
 • Zlecanie napraw, konserwacji, przeglądów gwarancyjnych, aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z obowiązującą umową zakupową/gwarancyjną;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu dzierżawionego, użyczonego, testowanego, niebędącego własnością DCOPiH;
 • Przygotowywanie materiałów roboczych, raportów, zestawień dla Kierownika Działu;
 • Udział w spisach, inwentaryzacji i kasacji sprzętu medycznego oraz weryfikacji danych w systemie ewidencji aparatury i sprzętu medycznego w DCOPiH;
 • Realizacja zadań zgodnie z wymaganiami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w DCOPiH.
Wymagania stawiane przez Pracodawcę:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2 lata pracy w dziale aparatury medycznej lub dziale zakupów aparatury medycznej bądź dziale technicznym podmiotu leczniczego, ewentualnie dziale zamówień publicznych podmiotu leczniczego czy serwisie aparatury medycznej lub laboratoryjnej, firmie handlowej związanej z aparaturą medyczną;
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, rzetelność, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Hitachi Energy Poland Sp. z o.o.

  Operational Buyer Specialist

  łódzkie

  Your responsibilities Manages the requisitions. Consults other departments if needed. Creates Purchase orders based on open purchase requisitions and negotiated contracts. Collects all needed information in order to clarify the demand. Fully involved in changed cards...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • JTI GBS

  Junior Purchasing Operations Specialist

  mazowieckie

  This is a great opportunity to be a part of exciting projects and drive transformation in the Company to ensure that internal customers around the world are getting the Best-in-class level of service. Our offer includes: A competitive pay (together with annual...

  Data dodania: 2022-09-23

  poznaj szczegóły
 • PGE Energia Ciepła S.A.

  Specjalista ds. Zakupów

  kujawsko-pomorskie

  Twój zakres obowiązków: Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Realizacja planowanych i nieplanowanych postępowań zakupowych niepublicznych na podstawie procedur wewnętrznych Spółki....

  Data dodania: 2022-09-23

  poznaj szczegóły