Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

 • Firma: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2023-02-22

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

specjalista ds. pozyskiwania funduszy

ze środków zewnętrznych na cele infrastrukturalne

DK.1100.6.2023
Główne zadania:
 • koordynacja administracyjno-finansowa pozyskanych projektów, ,w tym: rekrutacja uczestników, działania informacyjno-promocyjne, prowadzenie dokumentacji projektu, kontakt z IP, sprawozdawczość merytoryczna i finansowa, obsługa finansowa, obsługa systemów m.in SL2014, EBOI, OSF, monitoring wskaźników projektu oraz postępu prac projektowych i ewentualne wprowadzanie zmian,
 • prowadzenie monitoringu informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację celów infrastrukturalnych w ramach projektów unijnych m.in, programy FERS, FERC, FENG, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszy Norweskich i EOG, oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród kadry administracyjnej, dydaktycznej oraz wśród studentów,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów,sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
 • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • znajomość systemu SL2014,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
APLIKUJ TERAZ