Specjalista ds. prawnych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

 • Firma: Instytut Fizyki PAN
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-10-01
Ogłoszenie numer: 5642205, z dnia: 2021-10-01

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. prawnych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień,
  • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień,
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień;
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SWZ, przygotowywanie umów zapytań ofertowych, zamieszczanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia (BZP) lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowań i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne,
  • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie dokumentacji realizowanych zamówień publicznych,
  • udział w pracach Komisji przetargowej,
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych;
 • przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe prawnicze (warunek konieczny);
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – 1 rok;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Atlantis Poland Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Kontaktów z Organami Ścigania

  małopolskie

  Zakres obowiązków: Współpraca i prowadzenie korespondencji z Policją/ Prokuraturą/ Sądami oraz innymi Organami Ścigania; Przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki; Reprezentowanie Spółki w ramach toczących...

  Data dodania: 2021-10-11

  poznaj szczegóły
 • Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.

  Compliance Officer

  mazowieckie

  Opis stanowiska: Nadzór działalności Spółek z Grupy Kapitałowej GCI S.A., w zakresie zgodności z przepisami prawa, umowami, Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność organizacji, Sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej,...

  Data dodania: 2021-10-04

  poznaj szczegóły
 • Narodowy Bank Polski

  Pracownik w Wydziale Wsparcia Nadzoru Makroostrożnościowego

  mazowieckie

  Do podstawowych zadań departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu...

  Data dodania: 2021-09-27

  poznaj szczegóły