Specjalista ds. zamówień publicznych

 • Firma: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-23
Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa, Praga-Południe
Zakres zadań: 
 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej na podstawie szczegółowych zestawień przygotowanych przez komórki organizacyjne Teatru;
 • odpowiadanie za prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej, w tym prawidłowość wyboru trybu zamówienia przez Teatr;
 • publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • udzielanie wyjaśnień i pomocy merytorycznej w zakresie procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówienia z zakresu działalności kulturalnej pracownikom komórek wnioskujących oraz ścisła współpraca z tymi komórkami w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • prowadzenie rejestru wniosków finansowych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • opracowywanie, kompletowanie i przechowywanie oryginałów dokumentów związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach publicznych oraz sprawozdań o udzielanych przez Teatr zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie procedur zamówień obowiązujących w Teatrze;
 • śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: prawo, administracja, które swoim zakresem kształcenia obejmowały zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi lub dowolnie ukończony kierunek studiów wyższych oraz odbyte szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych (w tym obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.);
 • minimum 5 - cio letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego (w tym mile widziane – w instytucji kultury);
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dobra komunikacja oraz umiejętność budowania relacji;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B. 
Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym zaangażowanym zespole.
Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r. w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Uniwersytet Wrocławski

  Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych

  dolnośląskie

  Nazwa stanowiska: specjalista Wymiar etatu: pełny Liczba etatów: 1 Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

  Data dodania: 2024-02-14

  poznaj szczegóły
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie...

  Data dodania: 2024-01-30

  poznaj szczegóły