Specjalista ds. Zamówień publicznych

 • Firma: Katowickie Inwestycje S.A.
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2022-06-22

Ogłoszenie numer: 7149861, z dnia 2022-06-22

Katowickie Inwestycje S.A.

Specjalista ds. Zamówień publicznych

Miejsce pracy: Katowice

 

Opis stanowiska

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi  regulacjami obowiązującymi w Spółce;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów/oświadczeń na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia (sporządzanie treści ogłoszenia o zamówieniu, SWZ/SIWZ wraz z załącznikami, projektów umów, itp.);
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych projektów aktów prawnych związanych  z zamówieniami publicznymi;
 • bieżąca współpraca z Zarządem i pracownikami spółki w zakresie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inżynierskie;
 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowywaniem  i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, a także ustaw i przepisów związanych;
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność, operatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych mechanizmów finansowania.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ