Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

 • Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-02-02
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/165/22

Stanowisko pracy ds. orzecznictwa i wykonywania uprawnień wierzyciela

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • przygotowywanie projektów rozpatrzenia, jako organ wyższego stopnia, odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez dyrektorów oddziałów regionalnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych w sprawach dotyczących odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w zakresie należności ustalonych w drodze decyzji administracyjnych, z tytułu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy;
 • przygotowywanie projektów rozpatrzenia jako organ wyższego stopnia, zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowywanie projektów rozpatrzenia zażaleń na postanowienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w innych wydziałach Departamentu Zarządzania Należnościami, na zasadzie art. 17 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przygotowywanie projektów: decyzji, umów i oświadczeń w sprawie umarzania należności z tytułu: płatności wynikających z działań Wspólnej Polityki Rolnej, środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji", Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z wyżej wymienionych funduszy - na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • przygotowywanie projektów: decyzji, umów i oświadczeń lub innych pism w sprawie umarzania należności z tytułu płatności wynikających z funduszy Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”;
 • przygotowywanie w ramach kompetencji Wydziału projektów odpowiedzi i wyjaśnień dla organów kontrolnych i audytowych oraz współpraca z ww. organami w zakresie wdrożenia wydanych zaleceń i rekomendacji w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Centrali w zakresie dochodzenia i rozliczania należności WPR w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności;
 • przygotowywanie stanowisk (opinii) w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • przygotowywanie projektów komunikatów, wytycznych oraz odpowiedzi na zapytanie oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności;
 • opracowywanie i aktualizacja książek procedur , a także opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie działania Wydziału;
 • przeprowadzanie wizytacji oddziałów regionalnych ARiMR w ramach nadzoru merytorycznego w zakresie stosowania przepisów prawa regulujących dochodzenie należności.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: wyższe, preferowane (prawnicze, administracyjne);
 • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
 • biegła znajomość pakietu MS Office;
 • praktyczna znajomość zagadnień i problematyki z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność podejmowania decyzji i argumentowania określonych rozwiązań;
 • dokładność w wykonywaniu zadań.

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach administracji publicznej, jednostkach sektora finansów publicznych, sądach administracyjnych / powszechnych, innych podmiotach publicznych i prywatnych.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Alior Bank

  Specjalista ds. Windykacji Wstępnej KB

  mazowieckie

  Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: monitoringu płatności i stanu zadłużenia portfela nieterminowego, negocjacjach telefonicznych z klientami, podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu zaległości, współpracy z innymi...

  Data dodania: 2023-01-31

  poznaj szczegóły