Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu w Wydziale Kontroli Zamówień II

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: wczoraj
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu w Wydziale Kontroli Zamówień II
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 41/2023
Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Prowadzenie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych (jak również realizowanych poza ustawą PZP) przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków m.in. CEF, POPW, POIiS, FEPW, FENIKS, KPO.
 • Analiza kwestii związanych z udzielaniem zamówień ww. Beneficjentów, w tym sporządzanie ponownych analiz od wyników kontroli procedury zawierania umów realizowanych przez inne instytucje (w tym Prezesa UZP); udzielanie rekomendacji i formułowanie zaleceń pokontrolnych oraz ustalanie wysokości korekt finansowych.
 • Udział w audytach/kontrolach przeprowadzanych przez CUPT na miejscu realizacji projektów (możliwe kontrole wyjazdowe w niewielkim zakresie).
 • wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE.
 • Wprowadzanie danych do systemu informatycznego obejmujących kompetencje stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującą instrukcją wykonawczą i odpowiednią instrukcją użytkownika.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  - minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty,
  - minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z kontrolą postępowań o zamówienia publiczne, w tym pożądane będzie doświadczenie w kontroli postępowań, które były współfinansowane ze środków UE.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
Wymagane kompetencje:
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średnio-zaawansowanym.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat;
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  Specjalista: 4500 a 5200 zł brutto;
  Starszy Specjalista: 5000 a 5700 zł brutto;
  Główny Specjalista: 5500 a 6200 zł brutto;
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok; pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”;
 • Świadczenia jubileuszowe;
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach;
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00;
 • Możliwość pracy zdalnej;
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport;
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych;
 • Plan emerytalny PPK;
 • Nowoczesne narzędzia pracy;
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną
dla kandydatów do pracy.”
......................................................
Podpis kandydata do pracy
 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
............................................................
Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 02/10/2023r.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • SĄD REJONOWY W WIELICZCE

  Inspektor

  małopolskie

  Do zadań wykonywanych na stanowisku inspektora należeć będzie: - zakres zamówień publicznych, w szczególności: bieżące śledzenie przepisów z tego zakresu, przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowań, rejestracja wszczętych postępowań o...

  Data dodania: 2023-09-25

  poznaj szczegóły
 • SĄD REJONOWY W WIELICZCE

  Inspektor

  małopolskie

  Do zadań wykonywanych na stanowisku inspektora należeć będzie: - zakres zamówień publicznych, w szczególności: bieżące śledzenie przepisów z tego zakresu, przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowań, rejestracja wszczętych postępowań o...

  Data dodania: 2023-09-01

  poznaj szczegóły