Specjalista / Starszy specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych I

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-05-23
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych I
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 32/2022
Podstawowe obowiązki:
 • Ocena i weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu;
 • Przygotowanie projektu umowy o dofinansowanie;
 • Współpraca z beneficjentami, instytucjami nadrzędnymi oraz kontrolującymi w zakresie projektów zrealizowanych;
 • Weryfikacja zaktualizowanych załączników do umowy o dofinansowanie w przypadkach niewymagających zawarcia aneksu do umowy;
 • Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosków o płatność i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków;
 • Monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.
Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  • minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty,
  • minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.
Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie preferowane: ekonomiczne, prawnicze, techniczne.
 • Znajomość języka angielskiego – dobra.
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem kolejowym.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego
dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla
kandydatów do pracy.”.

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Uniwersytet Wrocławski

  Specjalista w Centrum Transferu Technologii

  dolnośląskie

  Zakres obowiązków: Bieżąca współpraca z Dyrektorem CTT UWr i wykonywanie zlecanych zadań. Realizacja zadań CTT UWr. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CTT UWr. Współpraca z Rzecznikami Patentowymi i analiza potencjału komercyjnego planowanych...

  Data dodania: 2022-05-17

  poznaj szczegóły