Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista, w Wydziale Projektów Drogowych IV, w Departamencie Projektów Drogowych

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: wczoraj
Ogłoszenie o rekrutacji
na stanowisko:
Specjalista/ Starszy specjalista/ Główny specjalista, w Wydziale Projektów Drogowych IV, w Departamencie Projektów Drogowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 9/2023

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej (telepracy) w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw w zakresie wdrażania i realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów i instrumentów wdrażanych przez CUPT.
 • Organizacja konkursu, monitorowanie procesu naboru, przygotowania i realizacji projektów.
 • Przygotowywanie pre-umów, umów o dofinansowanie i aneksów do umów.
 • Ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność.
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów drogowych.
 • Udział w wizytach monitoringowych projektów oraz monitorowanie wydanych zaleceń i rekomendacji.
 • Wprowadzanie danych na potrzeby Wewnętrznych Systemów Obsługi Projektów CUPT (WSOP,AXIOM), Centralnego Systemu Teleinformatycznego, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie min. 12 miesięcy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE.
 • Staż pracy: minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty, minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość procedur oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w tym podstawowych aktów prawnych dot. wdrażania funduszy UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
 • Umiejętność sporządzania pism służbowych: notatek, sprawozdań, analiz.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętności analizy i interpretacji danych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie)

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy."

................................................

Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

................................................

Podpis kandydata do pracy

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania:

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 03/04/2023 r.


APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Poczta Polska S.A.

  Pracownik ds. Wsparcia Organizacyjnego

  pomorskie

  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat, praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 Twoje zadania: przygotowywanie pism wychodzących, sprawozdań oraz zamówień, prowadzenie ewidencji majątku oraz sprzętu firmowego, rejestracja i aktualizacja...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, praca wymagająca dyspozycyjności, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Data dodania: 2023-03-23

  poznaj szczegóły