Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Wydziale Projektów Intermodalnych w Departamencie Projektów Multibranżowych

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-11-11

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko

Specjalista / Starszy specjalista / Główny specjalista w Wydziale Projektów Intermodalnych w Departamencie Projektów Multibranżowych
Miejsce pracy: Warszawa

umowa na czas określony w celu zastępstwa


Podstawowe obowiązki:
 • Koordynacja zadań związanych z wdrażaniem, monitorowaniem i rozliczaniem projektów intermodalnych;
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektów;
 • Ocena i weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektów;
 • Weryfikacja i rozliczanie raportów, informacji kwartalnych oraz wniosków o płatność;
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektów intermodalnych.
Wymagania niezbędne:
 • Na stanowisko Specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Starszego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Głównego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 3 lata stażu pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie. Preferowane: ekonomiczne, prawnicze, techniczne;
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE;
 • Znajomość zagadnień związanych z transportem intermodalnym;
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego;
 • Biegła znajomość pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Znajomość języka angielskiego.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • W przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować: