Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Postępowań Egzekucyjnych i Zwrotów​)

 • Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-02-05

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Finansowo-Księgowym (Sekcja Postępowań Egzekucyjnych i Zwrotów​)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SS/DFK/01/24
Główne zadania:
 • nadawanie oraz akceptacja w systemie finansowo-księgowym kodów ewidencji pozabilansowej dla operacji gospodarczych dotyczących wpływów i zwrotów na rachunkach bankowych;
 • nadawanie kodów ewidencji pozabilansowej dla zwrotów środków do jednostki finansującej;
 • udostępnianie informacji o zwrotach dokonanych przez beneficjentów/wykonawców na dedykowanym dysku do zapisywania danych o rozliczonych zwrotach;
 • rachunkowe rozliczanie zwrotów i wpłat dokonanych przez beneficjentów, poprzez przypisanie kwoty wpływu do poszczególnych kategorii należności PARP, zgodnie ze wskazaniem Departamentu/Biura;
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie wkładów finansowych do sprawozdań z realizacji umów zawartych przez Agencję z jednostkami finansującymi;
 • prawidłowe i terminowe zwracanie środków na podstawie zapisów umów z jednostkami finansującymi​;
 • sporządzanie informacji o płatności w zakresie środków nadpłaconych przez beneficjentów/wykonawców, zgodnie ze wskazaniem Departamentu/Biura;
 • weryfikacja oraz zgłaszanie uwag do zapisów projektów umów/aneksów/ porozumień zawieranych pomiędzy Agencją a jednostką finansującą;
 • terminowe przekazywanie informacji do właściwych biur/ departamentów o wpływach z jednostek finansujących
 • pozyskiwanie danych do wystawienia tytułów wykonawczych, oraz ich wystawienie wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie przekazanych do DFK ostatecznych decyzji administracyjnych;
 • pozyskanie danych w zakresie stanu faktycznego, niezbędnego do wystawienia zarządzenia zabezpieczenia wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego;
 • inicjowanie zapytań do US w zakresie przeprowadzonego toku postępowania, w przypadku braku informacji zwrotnej z US o postępach w postępowaniu egzekucyjnym;
 • prowadzenie pozostałej korespondencji z US w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego;
 • przygotowanie pism do BPR w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • ewidencja tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia w systemie finansowo-księgowym;
 • ewidencja wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej tytułów wykonawczych oraz zarządzeń zabezpieczenia będącej w posiadaniu Sekcji, poprzez jej skanowanie i umieszczenie w bazie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, a także fizycznie w aktach sprawy.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zbieżnym z zakresem obowiązków przewidzianym na wskazanym stanowisku: 2 lata ( Specjalista) lub min. 3 lata (Starszy specjalista);
 • doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość KPA oraz prawa postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office;
 • umiejętność pracy w systemach informatycznych;
 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa,finansów, rachunkowości, ekonomii;
 • znajomość zasad funkcjonowania funduszy unijnych;
 • doświadczenie zawodowe w agencji wykonawczej.
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • premię regulaminową
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie
 • szkolenia
 • atrakcyjną lokalizację
 • wydarzenia integracyjne
 • programy socjalne
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • UNIBEP S.A.

  Specjalista ds. ekonomiczno-rozliczeniowych

  kujawsko-pomorskie

  Twój zakres obowiązków Wsparcie kierownika kontraktu w obsłudze administracyjno-księgowej związanej z realizacją budowy, Wprowadzanie faktur oraz danych do systemu ERP, Analiza danych dotyczących realizowanego kontraktu, Sporządzanie pism, zestawień i...

  Data dodania: 2024-02-20

  poznaj szczegóły
 • Konsorcjum Stali S.A.

  Specjalista ds. Rozliczeń i Fakturowania

  wielkopolskie

  Opis stanowiska: obsługa transakcji handlowych wystawianie dokumentów sprzedaży i gospodarki magazynowej Wymagania: zaangażowanie i chęć do pracy umiejętność w posługiwaniu się pakietem MS Office dobra umiejętność organizowania pracy doświadczenie w...

  Data dodania: 2024-02-20

  poznaj szczegóły
 • Bank Pocztowy S.A.

  Specjalista ds. Rozliczeń i Kontroli Reklamacji Bankowych

  kujawsko-pomorskie

  Jeśli: posiadasz wykształcenie min. średnie minimum roczne doświadczenie w pracy w bankowości znajomość: Word i Excel, systemów bankowych –DefBank, FrontEnd, Ferryt, SOK zaaplikuj! Twoimi obowiązkami będzie: obsługa reklamacji Klientów Banku prowadzenie...

  Data dodania: 2024-02-11

  poznaj szczegóły