Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

 • Firma: Staff Partners
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-02-03

Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2S/SP/DRKP/2022
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Pełnienie roli opiekuna projektów w zakresie Działania 2.21 Poprawa zarządzania rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (typ 1, 3, 4, 5), w tym:

 • monitorowanie realizacji projektów,
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność,
 • akceptacja personelu realizującego projekt, materiałów szkoleniowych, planów rozwoju i innych produktów powstałych w wyniku realizacji projektów,
 • weryfikacja i zatwierdzanie zmian zgłaszanych przez Beneficjentów do umów o dofinansowanie projektów,
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań oraz wzorów dokumentów niezbędnych do realizacji ww. działań, konsultowanie i przedkładanie do akceptacji przełożonego,
 • opracowywanie założeń, wybór i nadzorowanie Wykonawców usług wpierających prawidłowe wdrożenie projektów finansowanych z ww. Działań,

Przygotowywanie danych i informacji niezbędnych do opracowania planów i sprawozdań z zadań wskazanych powyżej.

Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem, aktualizacją oraz opiniowaniem aktów prawnych oraz dokumentów programowych w zakresie zadań wykonywanych przez sekcję.

Obsługa Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w PO WER 2014-2020 (SOWA) oraz SL2014.

Wprowadzanie zmian i aktualizacja procedur wewnętrznych PARP w zakresie zadań realizowanych przez Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań z Beneficjentami/Operatorami.

Współudział w rozpatrywaniu środków odwoławczych składanych przez wnioskodawców w ramach konkursów realizowanych w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach.

 

Wymagania:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z realizacji zadań z zakresu obsługi finansowej projektów, minimum 1 rok 6 miesięcy
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu Funduszy Europejskich, w szczególności EFS - dobry
 • Poziom znajomości języka obcego – język angielski – komunikatywny
 • Poziom obsługi programów komputerowych Pakiet Ms Office –  bardzo dobry
 • Inne: wyszukiwanie informacji, współpraca w zespole, szybkie uczenie się, dobra organizacja pracy

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: wyższe w specjalnościach związanych z prawem, ekonomią, administracją lub finansami
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku opiekuna projektów w Instytucji Pośredniczącej min. 2 lata (w tym znajomość SL i SOWA)
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu uregulowań prawnych i dokumentów programowych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce –  poziom dobry
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.
APLIKUJ TERAZ