Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

 • Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-08-24

Ogłoszenie numer: 5446208, z dnia 2021-08-24

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: S/SS/DRS/08/21

 

Opis stanowiska

Wdrażanie projektów startupów w ramach programu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (1.1.2 POPW), w szczególności:

 • weryfikacja i rekomendowanie wniosków o płatność;
 • weryfikacja i zatwierdzanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów;
 • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących zakresu wdrażanego poddziałania;
 • planowanie i sprawozdawczość;
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie realizacji umów z beneficjentami;
 • współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie procesów dotyczących obszaru tematycznego Sekcji;
 • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: min. rok dla Specjalisty; min. 3 lata dla Starszego Specjalisty;
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu zasad finansowania projektów w ramach Programów operacyjnych 2014-2020;
 • Bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu MS Office, w szczególności MS Excel;
 • Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym;
 • Samodzielność w realizacji zadań.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości;
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe pracy w Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej programy współfinansowane z funduszy UE w zakresie podobnym do wykonywanej pracy;
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ustawy: Prawo Zamówień Publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi systemu SL2014-2020;
 • Bardzo dobra znajomości języka angielskiego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ