Specjalista / Starszy specjalista/Główny specjalista w Departamencie Monitoringu i Programowania, w Wydziale Monitoringu II

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-08-21
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy specjalista/Główny specjalista w Departamencie Monitoringu i Programowania, w Wydziale Monitoringu II
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 29/2023
Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Sporządzanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji okresowych, zestawień, raportów, prezentacji i analiz z zakresu monitoringu i sprawozdawczości w odniesieniu do projektów POPW 2014-2020, FEPW 2021-2027, CEF 2014-2020, CEF 2021-2027 oraz KPO m.in. w celu przygotowywania cyklicznych sprawozdań oraz informacji ad hoc na potrzeby Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, CUPT itd.
 • Opracowywanie danych, będących podstawą do sporządzenia materiałów do projektu budżetu państwa oraz w zakresie budżetu zadaniowego.
 • Współpraca z pracownikami wydziału przy przygotowywaniu analiz zbiorczych w Excel odnośnie realizacji projektów z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027 (Strategiczne Analizy Projektów), w tym przygotowywanie wizualizacji danych w postaci wykresów, przygotowywanie prezentacji podsumowujących wykonane analizy w Power Point.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy:
  • Minimum 2 lata na stanowisko Specjalisty/Starszego specjalisty,
  • Minimum 3 lata na stanowisko Głównego specjalisty.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Znajomość arkuszy kalkulacyjnych, w tym Excel, również w zakresie prezentacji danych (wykresy).
 • Znajomość programów do prezentacji – minimum Power Point.
 • Mile widziana znajomość funkcjonowania systemu SL2014, CST2021 – w tym SL2021.
 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich, związanego z monitorowaniem, sprawozdawczością oraz analizowaniem postępów i zagrożeń realizacji projektów.
 • Mile widziana znajomość procedur, wytycznych i zaleceń dla perspektywy finansowej 2014–2020 oraz 2021-2027.
Wymagane kompetencje:
 • Umiejętność analitycznego myślenia i przygotowywania zbiorczych analiz.
 • Umiejętność estetycznego dostosowania się do zmian zakresu realizowanych zadań (w zależności od potrzeb stawianych wobec wydziału).
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Rzetelność i terminowość.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  • Specjalista: 4500 a 5200 zł brutto;
  • Starszy Specjalista: 5000 a 5700 zł brutto;
  • Główny specjalista: 5.500 a 6.200 zł brutto.
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach..
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
APLIKUJ TERAZ