Specjalista

 • Firma: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
 • Lokalizacja: lubelskie
 • Data publikacji: 2024-04-26
Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie
Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 136994

Warunki pracy

Praca samodzielna, w związku z istniejącymi procedurami, przepisami o niejednoznacznej interpretacji oraz ciągłymi zmianami obowiązujących aktów prawnych konieczna jest umiejętność rozumienia i analizy i ich praktycznego zastosowania realizując zgodność naliczeń z obowiązującymi przepisami. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka. Oświetlenie naturalne i sztuczne.


Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie biurowe specjalisty Sekcji Rachuby i Płac nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Sporządzanie list uposażeń funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowe i terminowe sporządzanie list uposażeń w zakresie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, w celu realizacji wypłat z tytułu uposażeń dla funkcjonariuszy.
 • Dokonywanie na listach uposażeń funkcjonariuszy potrąceń z tytułu przebywania na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych i bezpłatnych funkcjonariuszy na podstawie właściwych dokumentów przekazanych do PGK, w celu realizacji wypłat z tytułu uposażeń dla funkcjonariuszy.
 • Dokonywanie na listach uposażeń zmian w zakresie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia (w tym okresowe podwyższenia dodatków służbowych/funkcyjnych) wynikających z tytułu pełnienia służby funkcjonariuszy na podstawie właściwych dokumentów w celu realizacji wypłat z tytułu uposażeń dla funkcjonariuszy.
 • Naliczanie i wprowadzanie dodatkowych należności dla funkcjonariuszy NOSG z tytułu sprawowania opieki nad psem służbowym, dodatkowych należności tj. nagród rocznych, nagród uznaniowych, nagród uznaniowych z KGSG, nagród jubileuszowych, świadczeń motywacyjnych, rekompensat pieniężnych, zapomóg losowych, jednorazowych podwyższeń dodatków służbowych/funkcyjnych, zasiłków na zagospodarowanie, odpraw pośmiertnych i zasiłków pogrzebowych dla funkcjonariuszy, w celu realizacji wypłat z tytułu dodatkowych należności dla funkcjonariuszy.
 • Sporządzanie zaświadczeń o uposażeniu i nagrodzie rocznej funkcjonariuszom odchodzącym ze służby do Zakładu Emerytalnego- Rentowego MSWiA.
 • Sporządzanie atestatów finansowych dla funkcjonariuszy przenoszonych do innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
 • Obsługa systemu płacowego w zakresie naliczania uposażeń i innych należności dla funkcjonariuszy.
 • Sporządzanie okresowych i doraźnych analiz, zestawień, wyliczeń, skutków finansowych wdrażanych zmian przepisów, materiałów do sprawozdań z zakresu funkcjonowania sekcji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce finansowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność właściwej organizacji pracy
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • znajomość przepisów: ustawa o Straży Granicznej oraz aktów wykonawczych w zakresie podstaw prawnych do wypłaty uposażenia i należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu pełnienia służby w SG
 • oświadczenie o niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 (nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • STRABAG BMTI Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista ds. finansowych

  mazowieckie

  Zadania księgowanie faktur, wystawianie not korygujących formalna kontrola zgodności faktur z zamówieniami, umowami, itp. rozliczanie pozycji otwartych z kontrahentami Wymagania podstawowa wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych doświadczenie na...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Konieczność realizacji kilku zadań jednocześnie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Inspektor

  dolnośląskie

  Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, występowanie uciążliwych warunków pracy:...

  Data dodania: 2024-05-23

  poznaj szczegóły