Specjalista

 • Firma: Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Lokalizacja: lubelskie
 • Data publikacji: 2023-05-20
Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 120921

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,

 • praca w terenie,

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku, bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami,

 • brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań

 • Organizuje i nadzoruje przebieg badań przeprowadzanych z udziałem ankieterów statystycznych w celu zapewnienia ich prawidłowej realizacji i zgodności z wytycznymi
 • Dokonuje analizy jakości i kompletności gromadzonych materiałów źródłowych oraz zatwierdza wojewódzkie zbiory danych w celu przekazania poprawnych jakościowo informacji o wynikach prowadzonych badań ankietowych
 • Nadzoruje pracę ankieterów oraz przeprowadza kontrolę ich pracy w terenie w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych badań i przygotowania oceny pracy ankietera
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia i instruktaże z zakresu tematyki, metodyki i organizacji badań oraz funkcjonalności i obsługi narzędzi do zbierania danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji badań ankietowych i rozwoju kompetencji sieci ankieterów
 • Nadzoruje i koordynuje prace dotyczące funkcjonowania aplikacji informatycznych do badań ankietowych przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych oraz uczestniczy w testowaniu rozwiązań informatycznych w zakresie metod zbierania i kontroli danych w celu wsparcia i optymalizacji pracy ankieterów oraz poprawy jakości gromadzonych danych
 • Przygotowuje raporty i materiały do analiz dotyczących sieci ankieterów stałych oraz inicjuje zmiany w formularzach, metodologii, organizacji i systemach informatycznych w celu usprawnienia organizacji prowadzenia badań ankietowych
 • Przeprowadza wywiady ankietowe w gospodarstwach wytypowanych do udziału w badaniach oraz jednostkach sprawozdawczych w zakresie notowania cen detalicznych realizowanych przez sieć ankieterów statystycznych Urzędu w celu utrzymania ciągłości badań
 • Współuczestniczy przy realizacji działalności publikacyjno-informacyjnej w zakresie prowadzonych badań w celu udostępnienia wyników badań statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji badań statystycznych
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • ogólna wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, organizacji i realizacji badań statystycznych, a w szczególności z zakresu realizacji badań ankietowych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • wiedza ogólna z zakresu metod i technik realizacji badań społecznych
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania administracji
 • poszukiwanie informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Urząd Statystyczny w Katowicach

   Statystyk

   śląskie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

   Data dodania: dzisiaj

   poznaj szczegóły
  • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

   Statystyk medyczny

   lubelskie

   sporządzanie pism, obsługa urządzeń biurowych, udział przy sporządzaniu sprawozdań, informacji, analiz, granicznych kontroli sanitarnych. Udział w poborze prób żywnośco, przygotowaniu prób żywności do transportu. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Urząd Statystyczny w Lublinie

   Starszy statystyk

   lubelskie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, prac zgodnie z harmonogramem, praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), stres związany z kontaktami telefonicznymi z jednostkami sprawozdawczymi,...

   Data dodania: 2023-06-03

   poznaj szczegóły