Specjalista

 • Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Lokalizacja: małopolskie
 • Data publikacji: 2023-01-15
Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 113713

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Współdziała w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych (publikacje, biuletyny, roczniki i inne opracowania)
 • Realizuje prace redakcyjne związane z opracowaniem materiałów statystycznych (skład komputerowy, wykresy, mapy, kartogramy, kontrola formalna opracowania statystycznego)
 • Współdziała w przygotowaniu analiz krótkookresowych i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie oraz w układach regionalnych
 • Współdziała w opracowaniu informacji wynikowych z badań statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Ogólna znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu Corel Draw, pakietu Adobe (InDesign, Illustrator, Acrobat)
 • Myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

  Starszy statystyk

  kujawsko-pomorskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

  Technik ekonomista

  opolskie

  Zgodny z przedłożonym programem stażu przez Organizatora tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śląskich 3, Kontakt: 77461 27 01 wew.31, e-mail: kadry@ckziu-strzelce.pl Wymagania...

  Data dodania: 2023-02-06

  poznaj szczegóły
 • Narodowy Bank Polski

  Pracownik w Wydziale Analiz Gospodarki Światowej

  mazowieckie

  Do głównych zadań pracownika należeć będzie: monitorowanie sytuacji makroekonomicznej w głównych gospodarkach na świecie (strefa euro, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny) oraz krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, opracowywanie materiałów...

  Data dodania: 2023-02-06

  poznaj szczegóły