Specjalista

 • Firma: Urząd Statystyczny w Krakowie
 • Lokalizacja: małopolskie
 • Data publikacji: 2023-04-27
Urząd Statystyczny w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 119676

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, samodzielna, wymagająca odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy. Kontakt z instytucjami współpracującymi. Udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. Praca na pierwszym piętrze budynku. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku (za wyjątkiem parteru) przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody, brak windy. Praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz innych urządzeń biurowych. Oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i realizuje badania statystyczne
 • Kontroluje, analizuje i weryfikuje wyniki badań
 • Opracowywuje zbiorcze informacje statystyczne
 • Współdziała w opracowaniu metodologii i organizacji badań statystycznych
 • Współpracuje z projektantami i programistami systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu statystyki i ekonomii
 • Wiedza z zakresu organizacji i metodologii badań statystycznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej
 • Znajomość programów obsługujących bazy danych i do analizy danych statystycznych
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta / interesanta
APLIKUJ TERAZ