Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-05
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126605

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Wspiera działania restytucyjne na terenie kraju poprzez współpracę z organami ścigania i prokuraturą.
 • Przygotowuje korespondencję z organami ścigania oraz prokuraturą dotyczącą działań restytucyjnych prowadzonych w kraju.
 • Przygotowuje wnioski restytucyjne dotyczące polskich strat wojennych.
 • Monitoruje rynek dzieł sztuki w poszukiwaniu polskich strat wojennych i skradzionych zabytków.
 • Przeprowadza wstępne weryfikacje odnalezionych na aukcjach i w zbiorach muzealnych utraconych dóbr kultury poprzez korespondencję z domami aukcyjnymi i muzeami, w tym zagranicznymi.
 • Analizuje okoliczności utraty i przemieszczenia utraconych dóbr kultury oraz pozyskuje materiał źródłowy dotyczący dóbr kultury utracony w wyniku II wojny światowej.
 • Udziela zainteresowanym osobom, organom ścigania, służbie celnej informacji na temat dóbr kultury zarejestrowanych w bazie strat wojennych i w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.
 • Wspiera organizację szkoleń i seminariów z zakresu tematyki strat wojennych i restytucji dóbr kultury, we współpracy z komórką właściwą ds. dokumentacji i popularyzacji, w szczególności dla organów ścigania, służby celnej, muzealników, historyków sztuki i konserwatorów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych lub w instytucji naukowej bądź badawczej lub w realizacji zadań związanych z kulturą lub dziedzictwem kulturowym
 • Wiedza z zakresu historii II wojny światowej
 • Wiedza z zakresu historii sztuki
 • Znajomość ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
 • Znajomość zagadnień związanych z restytucją dóbr kultury i tematyką strat wojennych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, myślenie analityczne, umiejętność pracy zespołowej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub języka niemieckiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu przeprowadzania kwerend archiwalnych
 • Wiedza z zakresu największych polskich i światowych kolekcji dzieł sztuki
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Zagrożenie korupcją; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax, - obsługa komputera powyżej 4 godzin. dziennie, - praca biurowa w sytemie...

  Data dodania: 2023-09-19

  poznaj szczegóły