Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-03
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129545

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • praca w sytuacjach stresowych.

 

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole resortowe, w tym wykonuje następujące czynności: sporządza upoważnienia, zawiadomienia i programy kontroli, ustala stan faktyczny w trakcie prowadzonych kontroli, uczestniczy w pracach zespołu kontrolnego, dokumentuje i przedstawia ustalenia z przeprowadzanych kontroli, sporządza dokumenty z wynikami kontroli, prowadzi akta kontroli.
 • Monitoruje realizację zaleceń przedstawionych w Wystąpieniach pokontrolnych/Sprawozdaniach z kontroli oraz dokonuje okresowej oceny realizacji wniosków pokontrolnych przez skontrolowane jednostki.
 • Sporządza sprawozdania i informacje o działalności kontrolnej Ministerstwa, w tym w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Przygotowuje informacje w zakresie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Ministerstwie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
 • Realizuje zadania w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; Praca pod presją czasu; Zagrożenie korupcją; Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;; Budynek jest dostosowany do potrzeb osób...

  Data dodania: 2023-11-27

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek z platformą dla wózków inwalidzkich, - w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak...

  Data dodania: 2023-11-24

  poznaj szczegóły