Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-15
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130035

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z programami operacyjnymi współfinansowanymi z polityk spójności oraz Funduszem Odbudowy w sektorze transportu (KPO), w szczególności poprzez koordynację przygotowywania i aktualizacji dokumentów programowych i wykonawczych w zakresie programów operacyjnych polityki spójności oraz KPO z uwzględnieniem dokumentów polityki transportowej Państwa, przepisów i wytycznych unijnych.
 • Wykonuje zadania związane z opracowywaniem dokumentów dotyczących systemu wdrażania programów polityki spójności KPO , w tym w zakresie: opiniowania projektów ustaw wdrożeniowych oraz rozporządzeń regulujących wdrażanie KPO i programów operacyjnych polityki spójności; opiniowania wzorów dokumentów wykonawczych, instrukcji, wytycznych i zaleceń, przygotowania i aktualizacji porozumień międzyinstytucjonalnych; opiniowania kryteriów wyboru projektów; opiniowania wzorów umów, sprawozdań, protokołów oraz innych dokumentów oraz prowadzi współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Koordynuje monitorowanie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w zakresie reform, w szczególności poprzez monitorowanie postępów w przygotowaniu odpowiednich ustaw i programów; monitorowanie postępów w przygotowaniu rozporządzeń oraz innych dokumentów; monitorowanie wdrażania przyjętych dokumentów ustawodawczych; współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie przygotowania dokumentów potwierdzających osiągnięcie kamieni milowych i celów, stanowiących wkład do wniosków o płatność do Komisji Europejskiej (KE) w kontekście realizacji reform i kamieni milowych określonych w dokumentach KPO i ustalonych z KE
 • Koordynuje monitorowanie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy w zakresie inwestycji.
 • Prowadzi współpracę z beneficjentami programów polityki spójności i KPO zaangażowanymi w realizację polityki transportowej, będącymi podmiotami wykonującymi zadania w ramach działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra w procesie realizacji projektów oraz rozliczania środków pochodzących z budżetu UE.
 • Analizuje i weryfikuje dokumenty finansowe, zarówno w zakresie planowania jak i wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu UE, w zakresie programów polityki spójności KPO.
 • Przygotowuje dokumenty sprawozdawcze w zakresie postępów w opracowywaniu dokumentów programowych i wykonawczych KPO oraz gromadzi dane pozwalające na ocenę stopnia zawansowania realizacji założonych w KPO celów szczegółowych, uwzględniające osiągnięte cele i kamienie milowe w zakresie planowanych do realizacji reform i inwestycji
 • Uczestniczy w pracach komitetów monitorujących Programy operacyjne oraz KPO oraz zespołów roboczych. Analizuje i opracowuje informacje/stanowiska do materiałów dotyczących wdrażania i realizacji KPO

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związany z wdrażaniem funduszy UE lub projektów transportowych lub ze współpracą międzynarodową lub w zakresie prawa lub finansów

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu wdrażania środków pomocowych UE, jak również finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • DGP sp. z o.o.

  Specjalista ds. Funduszy UE

  małopolskie

  Opis stanowiska: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do takich programów jak Horyzont Europa (EIC Accelerator), programy NFOŚiGW, regionalne programy, FENG, FENIKS czy Fundusz Odbudowy Konsultacje dla klientów możliwości aplikowania po środki w ramach...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

  Specjalista ds. kultury i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

  mazowieckie

  Poszukiwanie informacji o projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie przez instytucja kultury dotacji, środków z funduszy europejskich i innych zewnętrznych. Kreatywne opracowywanie scenariuszy wydarzeń kulturalnych realizowanych ze środków...

  Data dodania: 2023-11-22

  poznaj szczegóły
 • DAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Specjalista ds. Funduszy UE

  śląskie

  Zakres obowiązków: Monitorowanie wszystkich aktualnych i planowanych programów dotacyjnych oraz funduszy Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursów o dofinansowanie z funduszy UE i środków krajowych Przygotowanie załączników niezbędnych do...

  Data dodania: 2023-11-14

  poznaj szczegóły