Specjalista

 • Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-08
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137382

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje pod względem zasadności zakupu dokumentację dotyczącą zapotrzebowań w zakresie gospodarki materiałowo- finansowej, środków trwałych oraz wniosków w zakresie przetargów na zakup sprzętu teleinformatycznego,
 • Sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opis przedmiotu zamówienia, ustala wartość szacunkową zamówienia oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych,
 • Planuje środki finansowe w zakresie teleinformatyki poprzez sporządzanie planu środków finansowych na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań, zawartych umów oraz z uwzględnieniem limitów budżetowych,
 • Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące warunków umów na dostawy towarów i usług w zakresie łączności i informatyki,
 • Analizuje ryzyko oraz koszty utrzymania systemów teleinformatycznych, określa ryzyko wysokości ponoszonych kosztów i rozlicza koszty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych,
 • Opracowuje plany finansowe w tym zamówień publicznych w zakresie teleinformatyki na podstawie bieżących zapotrzebowań na rok następny,
 • Uczestniczy w wewnętrznej kontroli finansowej wydziału,
 • Sporządza sprawozdania z realizacji zadań finansowych w zakresie teleinformatyki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obszarze rozliczeń finansowych
 • Znajomość ustaw: -Prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych; o rachunkowości
 • Umiejętność: sporządzania analiz finansowych, prowadzenia ewidencji środków trwałych, obsługi kalkulacyjnych systemów komputerowych, analitycznego myślenia i oceny, negocjacji, planowania i prognozowania,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z Prawa Zamówień Publicznych,


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Płynności Finansowej

  mazowieckie

  Obowiązki na stanowisku: Przygotowywanie płatności krajowych i zagranicznych Weryfikacja i autoryzacja płatności bankowych Przygotowywanie krótkoterminowych prognoz cash-flow Analizowanie należności i zobowiązań oraz monitorowanie pozycji przeterminowanych...

  Data dodania: 2024-05-21

  poznaj szczegóły
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadań Pracuje w...

  Data dodania: 2024-05-09

  poznaj szczegóły