Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-24
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138095

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Konieczność realizacji kilku zadań jednocześnie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter
przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza projekt/plan dochodów Ministerstwa oraz projekt rocznego harmonogramu realizacji dochodów, a także monitoruje jego przebieg
 • Opracowuje plan rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych oraz jego aktualizację wraz z harmonogramem realizacji zadań. Prowadzi prace uzgodnieniowe z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, poprzedzające wprowadzenie zadań do planu. Monitoruje przebieg wykonania planu
 • Opracowuje projekt budżetu Ministra w układzie zadaniowym. Przygotowuje plan po zmianach w układzie zadaniowym. Opiniuje projekty dokumentów w zakresie budżetu zadaniowego, w tym Plan działalności Ministra
 • Uzgadnia z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa część sprawnościową budżetu w ujęciu zadaniowym, w szczególności odpowiada za sporządzenie kompletnego sprawozdania z realizacji budżetu Ministerstwa w układzie zadaniowym, w tym ze stopnia realizacji mierników. Opracowuje materiały dotyczące wykonania budżetu w układzie zadaniowym, w tym opisy wykonania zadań i mierników
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów dotyczących projektu budżetu na lata następne, projektów planów finansowych, prognozy dochodów budżetowych, a także materiałów z wykonania budżetu Ministra w zakresie dochodów budżetowych i wydatków majątkowych oraz wykonania budżetu w zakresie budżetu zadaniowego
 • Bierze udział w opracowywaniu przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok (ustawa okołobudżetowa), a także opracowuje zgłoszenie do projektu ustawy i zmiany ustawy budżetowej na dany rok (nowelizacja) oraz monitoruje przebieg procesu legislacyjnego
 • Opracowuje zgłoszenie do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a także monitoruje jego wykonanie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość procedury budżetowej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: pracy pod presją czasu, argumentowania, wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy, pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi programów księgowych
 • Umiejętność obsługi systemów informacji prawnej (np. LEX, Legalis)


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Kolomolo

  Financial and Administration Manager

  małopolskie

  Job Vacancy: Financial and Administration Management Location: Poland, Krakow - On-site Contract: B2B, Full time The services should be delivered within business hours, on-site Invoice collection, tracking and co-ordination Local payment and purchasing activities...

  Data dodania: 2024-06-16

  poznaj szczegóły
 • STRABAG BMTI Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista ds. finansowych

  wielkopolskie

  Zadania księgowanie faktur, wystawianie not korygujących formalna kontrola zgodności faktur z zamówieniami, umowami, itp. rozliczanie pozycji otwartych z kontrahentami Wymagania podstawowa wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych doświadczenie na...

  Data dodania: 2024-06-15

  poznaj szczegóły
 • STRABAG BMTI Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista ds. finansowych

  mazowieckie

  Zadania księgowanie faktur, wystawianie not korygujących formalna kontrola zgodności faktur z zamówieniami, umowami, itp. rozliczanie pozycji otwartych z kontrahentami Wymagania podstawowa wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych doświadczenie na...

  Data dodania: 2024-06-15

  poznaj szczegóły