Specjalista

 • Firma: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-12-27
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112908

Warunki pracy

-praca stacjonarna w siedzibie pracodawcy


-praca na pełen etat w godzinach pracy urzędu tj. od 8 – 16 w dni robocze,


-praca w zespole


-współpraca z pracownikami Inspekcji


-współpraca z podwykonawcami i usługodawcami wspierającymi Inspekcję

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje operacje gospodarcze w systemie finansowo-księgowym dotyczące dochodów i wydatków budżetowych
 • Sprawdza otrzymane dokumenty pod względem formalno-rachunkowym
 • Obsługuje system bankowości elektronicznej
 • Przygotowuje przelewy, w celu regulowania zobowiązań;
 • Rozlicza krajowe i zagraniczne podróże służbowe;
 • Sporządza wydruki, zestawienia obrotów i sald według wybranych przekrojów
 • Bierze udział w sporządzaniu analiz dochodów i wydatków oraz sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z operacji finansowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub dowolne wyższe i przeszkolenie w zakresie rachunkowości;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości w administracji
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Efektywna komunikacja
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Umiejętność dostosowania się do zmian
 • Umiejętność przekazania informacji
APLIKUJ TERAZ