Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-01
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112975

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       praca w pokoju wieloosobowym,


·       praca przy komputerze oraz przy użyciu innych urządzeń biurowych (np. ksero),


·       praca pod presją czasu.


 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych: sporządza przelewy w systemie bankowości elektronicznej, sporządza zlecenia płatności/ polecenia zapłaty w systemach bankowych, sprawdza dokonane wpływy w tym zwroty na rachunek wydatków budżetowych, sprawdza i zatwierdza polecenia przelewów oraz zleceń płatności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego zgodnie z kartą wzorów podpisów, weryfikuje przepływy środków do beneficjentów i kosztów ich realizacji, sprawdza wpływy na rachunek dochodów budżetowych i terminowe ich odprowadzanie do Ministerstwa Finansów, zakłada i zamyka rachunki: budżetowe, programowe, wspólne budżetów pomocy technicznej i innych wkładów państw uczestniczących w programach;
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową: dekretuje dowody księgowe, wystawia dowody księgowe, dokonuje polecenia przelewów importowanych danych z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego, prowadzi księgę główną i księgi pomocnicze w systemie finansowo-księgowym, weryfikuje formalno-rachunkowe dowody księgowe i potwierdzenia wykonania kontroli;
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych: weryfikuje zapisy księgowe, sporządza zestawienia, weryfikuje zgodność danych z dokumentami otrzymanymi z innych komórek i jednostek, weryfikuje sprawozdania/ informacje budżetowe, przygotowuje informacje z wykonania budżetu, sporządza sprawozdania budżetowe;
 • Inwentaryzuje aktywy: porównuje dane z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, przygotowuje potwierdzenia sald oraz wyjaśniania ewentualnych niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami;
 • Dokonuje analiz prawnych: opiniuje wzory umów, porozumień, dokumentów, przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ ocen;
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich: gromadzi materiały i przygotowuje odpowiedzi;
 • Archiwizuje dokumenty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowej
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość prawa upadłościowego i naprawczego,
 • znajomość: zasad rachunkowości, zagadnień związanych z księgowością, zasad sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • znajomość języka angielskiego poziom: B1.
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

   Specjalista ds Zamówień Publicznych

   zachodniopomorskie

   Zakres zadań na stanowisku: Do głównych zadań pracownika będzie należało: Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, których wartość nie przekracza 130 000 zł tj. wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ

   Referent w Dziale Zamówień Publicznych

   mazowieckie

   Zakres obowiązków: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem...

   Data dodania: 2023-01-26

   poznaj szczegóły
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

   Specjalista ds. zamówień publicznych

   mazowieckie

   Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane także w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności: opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z...

   Data dodania: 2023-01-26

   poznaj szczegóły