Specjalista

 • Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-01-15
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113689

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym
  oraz osobom z uszkodzonym słuchem


 

Zakres zadań

 • Opracowuje, na podstawie jednostkowych zapotrzebowań od komórek organizacyjnych Ministerstwa zbiorcze zestawienia środków budżetowych w ujęciu miesięcznym oraz weryfikuje kwoty ujęte w zapotrzebowaniach z harmonogramem komórki na dany miesiąc, w tym w zakresie bezzwrotnych środków zagranicznych (m.in. z POliŚ, MF EOG i NMF)
 • Sporządza zbiorczy harmonogram dochodów i wydatków Ministerstwa jako dysponenta III stopnia, a także weryfikuje zgodność przekazanych przez komórki organizacyjne korekt harmonogramów z planem rzeczowo- finansowym
 • Sporządza kwartalne formularze z wykonania planu finansowego i przekazuje je do dysponenta części budżetowych
 • Przeprowadza analizę stanu środków finansowych w rejestrze faktur
 • Przygotowuje miesięczną analizę dla Dyrektora Generalnego z wykonania planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Bierze udział w opiniowaniu procedur, instrukcji wykonawczych, porozumień, zapisów projektów umów, wskazuje obszary wymagające zmian
 • Przygotowuje zestawienia, raporty i informacje w zakresie realizacji budżetu dysponenta III stopnia oraz dokonuje analizy zestawień z wykonania planu wydatków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 0,5 roku w obszarze analiz finansowych albo 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Podstawowa znajomośc ustaw: o finansach publicznych i o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość rozporządzeń w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • Umiejętność obsługi programu Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • JTI GBS

   Credit and Collection Specialist

   mazowieckie

   As Credit and Collection Specialist you will be reporting to AR & CM Manager in the GBS O2C team based in Poland. As a candidate you should have excellent language skills and an international mindset. Our offer includes: A competitive pay (together with annual...

   Data dodania: 2023-01-26

   poznaj szczegóły
  • JTI GBS

   Credit and Collection Expert

   mazowieckie

   As Credit and Collection Specialist you will be reporting to AR & CM Manager in the GBS O2C team based in Poland. As a candidate you should have excellent language skills and an international mindset. Our offer includes: A competitive pay (together with annual...

   Data dodania: 2023-01-24

   poznaj szczegóły