Specjalista

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Lokalizacja: pomorskie
 • Data publikacji: 2023-08-30
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 126249

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • koordynowanie działań dot. prawidłowego odliczania podatku VAT z dokumentów księgowych zgodnie z zawartymi umowami
 • nadzorowanie rachunków dot. działalności pozabudżetowej w zakresie odpowiedniej klasyfikacji i dekretacji na konta księgowe
 • księgowanie dokumentów dot. zobowiązań rzeczowych zaciągniętych przez jednostkę w celu zapewnienia aktualnych danych finansowych
 • terminowe przekazywanie zobowiązań do sporządzenia przelewu lub samodzielne wgrywanie przelewów do programu VideoTel
 • ewidencjonowanie faktur zakupu VAT w celu odliczenia podatku
 • księgowanie rozrachunków z kontrahentami i rozrachunków z tytułu podatku VAT
 • uzgadnianie w okresach sprawozdawczych stanu zobowiązań i należności budżetowych w stosunku do kontrahentów zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze finansowym
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • zdolność analitycznego myślenia
 • odpowiedzialność
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności Excel
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.

  Specjalista ds. finansowych

  śląskie

  Opis stanowiska: Nadzór nad dokumentacją dla banków, ubezpieczycieli, faktorów i innych instytucji finansowych Przygotowywanie dokumentów do monitoringu dla banków Kontrola i rozliczanie umów factoringowych Nadzór nad polisami ubezpieczeniowymi...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • STRABAG PFS

  Specjalista ds. finansowych

  mazowieckie

  Zadania ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z klientami, wyjaśnianie niezgodności, potwierdzanie sald, kompensaty,...

  Data dodania: 2023-09-19

  poznaj szczegóły