Specjalista

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2023-05-26
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 121137

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlanie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Do czynników występujących na stanowisku pracy należą krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (np. Czechy, Słowacja, Anglia, Holandia).


Stanowisko pracy w Wydziale Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji usytuowane jest na II piętrze budynku E, w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek E nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: brak podjazdów oraz brak toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i organizuje przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych, w celu restrukturyzacji i modernizacji Policji śląskiej.
 • W ramach realizowanych projektów unijnych prowadzi wszystkie konieczne czynności do ich wdrożenia, koordynuje pracę zespołu realizującego oraz wraz z wydziałami merytorycznymi opracowuje raport końcowy rozliczający dany projekt, w celu refundacji zaangażowanych przez KWP w Katowicach środków na wykonanie projektu.
 • Sporządza zgodnie z wytycznymi sprawozdania z realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz nadzoruje opracowywanie i obieg sprawozdań przesyłanych z jednostek organizacyjnych Policji województwa śląskiego związanych z wykorzystaniem funduszy pomocowych, w celu dostarczenia niezbędnych informacji.
 • Gromadzi informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów, uregulowań i wytycznych w zakresie wykorzystania funduszy pomocowych oraz udziela przedstawicielom jednostek organizacyjnych KWP w Katowicach porad w tym zakresie, w celu zwiększenia możliwości wykorzystania środków unijnych przez śląską Policję.
 • Organizuje i przygotowuje szkolenia z zakresu wykorzystania funduszy pomocowych w KWP w Katowicach i jednostkach terenowych województwa śląskiego oraz upowszechnia doświadczenia zagranicznych partnerów, w celu poszerzenia wiedzy na temat możliwości wykorzystania środków unijnych przez śląską Policję.
 • Przygotowuje materiały dotyczące przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej Komendanta, w celu zapewnienia wsparcia bieżącej pracy kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Terminowość realizacji zadań
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności co najmniej „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kwalifikacje z zakresu zarządzania funduszami europejskimi lub o podobnym profilu
 • Znajomość sektora finansów
 • Przeszkolenie/znajomość z zakresu sektora finansów administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność oceny i negocjacji
 • Umiejętność koordynowania
 • Umiejętność prognozowania
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

  Data dodania: 2023-06-04

  poznaj szczegóły