Specjalista

 • Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Lokalizacja: warmińsko-mazurskie
 • Data publikacji: 2024-02-04
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 132704

Warunki pracy

 


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia. Praca administracyjno-biurowa, w systemie jednozmianowym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Kilka razy dziennie występują kontakty zewnętrzne: telefoniczne, pisemne i osobiście z przedstawicielami firm, wykonawców usług, dostawcami usług. Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: wysiłek fizyczny, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, potencjalne zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • •planuje środki finansowe, w tym sporządza projekt planu środków na rok budżetowy przeznaczone na dostawy, usługi i roboty budowlane (m.in. na eksploatację, remonty i konserwację urządzeń i sprzętu łączności, informatyki, radiokomunikacji i obserwacji technicznej oraz awaryjnego zasilania, zabezpieczeniem materiałowo-technicznym będącym we właściwości Wydziału Łączności i Informatyki) celem racjonalnego wydatkowania środków budżetowych,
 • •organizuje i zabezpiecza na poszczególnych szczeblach Oddziału oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu sprzęt, urządzenia i materiały łączności, informatyki, radiokomunikacji i obserwacji technicznej oraz awaryjnego zasilania poprzez dokonywanie procedury ich zakupu,
 • •prowadzi ewidencję składników majątku w ramach właściwości Wydziału Łączności i Informatyki w oparciu o system informatyczny Centralny System Zarządzania Zasobami w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, na bieżąco wspiera użytkowników systemu, wykonuje operacje zgodnie z wydanym poleceniem przez bezpośredniego przełożonego,
 • •przygotowuje projekty zmian planu finansowego oraz projekty umów w zakresie dostaw, ustaw i robót budowlanych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 2 miesiące doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia zawodowego /stażu pracy w finansach,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 13 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego /stażu pracy w finansach
 • •prawo jazdy kat. B,
 • •znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie umów i zobowiązań,
 • •znajomość budowy i zasad działania sprzętu (teleinformatycznego),
 • •umiejętność argumentowania,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel, Power Point).
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie

  Inspektor

  mazowieckie

  Warunki pracy Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny. Dla osób poruszających się na wózkach...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Specjalista

  kujawsko-pomorskie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Realizacja zadań odbywa się pod nieustanną presją czasu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe...

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły