Starszy analityk biznesowo-systemowy w Wydziale Rozwoju Aplikacji w Departamencie Informatyki

 • Firma: Centrala NFZ
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-06-21

Starszy analityk biznesowo-systemowy w Wydziale Rozwoju Aplikacji
w Departamencie Informatyki

Numer ogłoszenia: DI/21/125

Miejsce pracy: Warszawa

1 etat / umowa na czas określony

Termin składania ofert 28.06.2021 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • prowadzenie analizy systemowej potrzeb biznesowych użytkowników wewnętrznych, w tym definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych realizowanych i planowanych projektów IT w zakresie:
  • zbierania i analizy wymagań klientów biznesowych związanych z budową i rozwojem systemów informatycznych,
  • uzgadniania produktów analitycznych z interesariuszami,
  • formułowania podstawowych wymagań systemowych;
 • zarządzanie zmianą w zakresie realizowanych projektów IT w kontekście analizy potrzeb oraz procesów biznesowych;
 • przygotowywanie założeń testów akceptacyjnych rozwiązań informatycznych oraz wspieranie klienta biznesowego w ich przeprowadzaniu;
 • zapewnienie wsparcia oraz doradztwo na etapie użytkowania wdrożonych rozwiązań;
 • odpowiedzialność za tworzenie oraz zapewnienie jakości, spójności i kompletności
  dokumentacji analitycznej;
 • współpraca w procesach zmian wewnętrznych w ramach organizacji.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – preferowane informatyczne lub inne techniczne
 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze analizy systemowej

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność zrozumienia potrzeb interesariuszy i zasad funkcjonowania organizacji;
 • znajomość zasad projektowania i budowania wymagań biznesowych oraz analizy funkcjonalnej;
 • uczestnictwo w projektach lub zadaniach mających na celu zebranie i opisanie wymagań do budowy systemu informatycznego jako członek zespołu;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym, umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną systemu IT;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) praktyczna znajomość narzędzi do prowadzenia analizy biznesowej;
 • minimum 2 lata na podobnym stanowisku w organizacji publicznej, samorządowej lub centralnej;
 • certyfikat z obsługi narzędzi do prowadzenia analizy biznesowej;
 • realizacja zadań zbierania i opisania wymagań jako samodzielny specjalista w jakimś obszarze;
 • praktyczna znajomość metodyk: PRINCE, AGILE, ITIL;
 • odpowiedzialność za integrację obszaru w systemach informatycznych, uczestnictwo w przeprowadzaniu analizy procesów biznesowych i umiejętność mapowania ich na funkcjonalności systemowe w projektach integracyjnych systemu informatycznego;
 • znajomość narzędzi np. Enterprise Architect, ARIS/EPC, Jira i Confluence lub podobnych oraz praktyczna znajomość notacji BPMN, UML;
 • podstawowa wiedza o systemie ochrony zdrowia i NFZ;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 z późn zm.);
 • znajomość innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • znajomość zagadnień funkcjonowania krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dwa lata pracy zawodowej w obszarze analizy systemowej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ