Starszy Audytor [rekrutacja zdalna]

 • Firma: Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-09-06
Starszy Audytor [rekrutacja zdalna]
Miejsce pracy: Warszawa Centrum

Termin: 22 września 2021 r.


Twój zakres obowiązków:
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego planu audytów wewnętrznych  w PFR S.A.,
 • przygotowywanie planu oraz zakresu badania w ramach prowadzonego zadania audytowego, z uwzględnieniem identyfikacji rodzajów ryzyka, doboru narzędzi oraz procedur niezbędnych do przeprowadzenia badania,
 • samodzielne przeprowadzanie badania audytowego we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 • ocenianie efektywności audytowanych obszarów, ich zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami oraz ocenianie jakości i efektywności systemu kontroli wewnętrznej,
 • mapowanie audytowanych procesów oraz identyfikowanie kontroli wewnętrznych i rodzajów ryzyka,
 • samodzielne przygotowywanie wstępnej wersji raportu z badania, zawierającego opis badania, wnioski, propozycję oceny obszaru oraz listę stwierdzonych nieprawidłowości oraz ryzyka,
 • wspieranie koordynacji działań kontroli zewnętrznych prowadzonych w Spółce,
 • monitorowanie terminowości oraz poprawności wdrażania uzgodnionych planów naprawczych.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem operacyjnym (mile widziane doświadczenie w audycie finansowym),
 • doświadczenie w branży finansowej (banki, towarzystwa ubezpieczeń, OFE, TFI) lub w projektach dla podmiotów finansowych (będzie to Twój dodatkowy atut),
 • wiedza w zakresie nieruchomości (planowanie, realizacja, zarządzanie) oraz z zakresu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania ryzyka w organizacji oraz mapowania procesów,
 • umiejętność wyciągania logicznych wniosków i przejrzystego formułowanie rekomendacji,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność,
 • umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie,
 • sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office (w szczególności MS Excel/Power point, share point),
 • dyplomy i certyfikaty związane z audytem wewnętrznym, audytem IT, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania – będą dodatkowym atutem.
Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:
APLIKUJ TERAZ