Starszy Inspektor / Specjalista Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Uzgodnień, Kontroli Finansowej i Zabezpieczeń

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-12
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Starszy Inspektor / Specjalista Biurze Rachunkowości i Finansów w Wydziale Uzgodnień, Kontroli Finansowej i Zabezpieczeń
Miejsce pracy: Warszawa, biuro w centrum Warszawy
Nr ref.: 37/2023
Umowa na czas określony w celu zastępstwa.

Dołącz do CUPT!
Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> OFERTY PRACY.

Podstawowe obowiązki:
 • Wprowadzanie do systemu danych z wniosków o płatność (WoP) oraz z umów/aneksów o dofinansowanie.
 • Przyjmowanie zabezpieczeń w postaci weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową przedstawionych przez Beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych przez CUPT w ramach umów o dofinansowanie.
 • Zwrot zabezpieczeń, które wpłyną do CUPT od Beneficjentów w ramach umów o dofinansowanie oraz od Kontrahentów w ramach umów dotyczących działalności operacyjnej CUPT.
 • Wystawianie/odwoływanie upoważnień do wystawiania zleceń płatności.
 • Przygotowywanie dokumentów w zakresie wydania zgody w zakresie dysponenta na płatności w ramach KFD.
 • Archiwizacja dokumentacji zgodnie z procedurami stosowanymi w CUPT.
Wymagania niezbędne (wynikające z Rozporządzenia płacowego CUPT):
 • Starszy inspektor – wymagane wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 1 rok lub wykształcenie średnie, staż pracy minimum 4 lata.
 • Specjalista – wymagane wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 2 lata.
Wymagania dodatkowe (merytoryczne):
 • Znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość podstawowa przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość pakietu MS Office.
Kompetencje:
 • Dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, staranność i rzetelność w realizacji powierzonych obowiązków.
Oferujemy:
 • Umowę o pracę na pełen etat na czas określony w celu zastępstwa.
 • Wynagrodzenie zasadnicze (w zależności od stanowiska, wiedzy i doświadczenia):
  Starszy inspektor 4 200 - 4 700
  Specjalista 4 500 – 5 200
 • Dodatek stażowy do wynagrodzenia, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”.
 • Świadczenia jubileuszowe.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kongresach, warsztatach, kursach.
 • Ruchomy czas pracy – 8h pomiędzy 7:00 a 17:00.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Preferencyjne warunki skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietów medycznych, Karty MultiSport.
 • Dofinansowanie do urlopu, wsparcie Pracownika i Jego rodziny w sytuacjach losowych.
 • Plan emerytalny PPK.
 • Nowoczesne narzędzia pracy.
 • Atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, dostosowane do pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”
......................................................
Podpis kandydata do pracy

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.
............................................................
Podpis kandydata do pracy


Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania.
 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Termin składania Aplikacji upływa w dniu 17/09/2023r.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Starszy inspektor

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, Praca w wymuszonej pozycji ciała, Praca przy oświetleniu mieszanym, Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością...

  Data dodania: 2023-09-15

  poznaj szczegóły