Starszy inspektor

 • Firma: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Lokalizacja: opolskie
 • Data publikacji: 2023-03-05
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116695

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca w siedzibie Urzędu

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty księgowe (faktury, rachunki, noty), zgodnie z instrukcją obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych w OUW, w celu przekazania ich do realizacji (zapłaty).
 • Opracowuje materiały do projektu budżetu Wojewody w działach i rozdziałach obsługiwanych przez Wydział w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu zabezpieczenia w środki finansowe realizacji zadań na lata następne.
 • Monitoruje, przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału, w tym poprzez Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) oraz prowadzi ewidencję wydatków finansowych z podziałem na zadania rzeczowe oraz działy, rozdziały i paragrafy w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu bieżącej kontroli wydatków.
 • Prowadzi badanie rynku w celu wyłonienia dostawcy usług i dostaw poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opracowuje plany wydatków na zakup sprzętu i usług ze środków będących w dyspozycji dyrektora Wydziału w oparciu o przepisy Prawa Zamówień publicznych i uregulowań wewnętrznych OUW w celu zabezpieczenia realizacji zadań obronnych i ochrony ludności.
 • Opracowuje sprawozdania, analizy finansowe w celu przedstawienia sposobu wykorzystania środków finansowych w zakresie zadań w działach i rozdziałach obsługiwanych przez Wydział w układzie zadaniowym i tradycyjnym dla potrzeb ministerstw i wydziałów, biur OUW.
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów wieloletnich programów z zakresu spraw obronnych i ochrony ludności w celu uwzględnienia potrzeb rzeczowo – finansowych.
 • Opracowuje i aktualizuje procedury wewnętrzne regulujące zasady sporządzania szczegółowych planów zakupu, usług oraz obiegu, kontroli, ewidencji dokumentów księgowych Wydziału w oparciu o obowiązujące przepisy i uregulowania wewnętrzne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie finansów publicznych lub rachunkowości
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • znajomość ustaw : kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętności: umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania biurowego MS Office, umiejętność pracy w zespole, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji, umiejętność analitycznego myślenia; komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Ministerstwo Finansów w Warszawie

   Starszy specjalista

   mazowieckie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i aktów...

   Data dodania: 2023-03-17

   poznaj szczegóły
  • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

   Specjalista

   pomorskie

   Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

   Data dodania: 2023-03-06

   poznaj szczegóły
  • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

   Starszy specjalista

   mazowieckie

   Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

   Data dodania: 2023-03-05

   poznaj szczegóły