Starszy inspektor

 • Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Lokalizacja: zachodniopomorskie
 • Data publikacji: 2023-02-21
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116104

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Organizuje prace archiwum zakładowego, egzekwuje przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów. Ewidencjonuje, przyjmuje i wydaje akta z archiwum zakładowego z zachowaniem obowiązujących procedur i przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 • Wykonuje kontrole merytoryczne i sprawdza zewnętrzne dowody finansowo–księgowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu oraz rozliczeniami z kontrahentami.
 • Obsługuje centralę telefoniczną, udziela informacji petentom, przekierowuje rozmowy do odpowiednich komórek merytorycznych.
 • Wspomaga prowadzenie kancelarii w zakresie obsługi EZD, odwzorowuje cyfrowo dokumenty przychodzące, rejestruje i przekazuje do dekretacji, obsługuje skład chronologiczny, w okresie spiętrzenia prac, zapewniając prawidłowy odbieg dokumentów.
 • Nalicza wysokość opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Prowadzi sekretariat w czasie nieobecności sekretarki. Współpracuje przy logistyczno-organizacyjnej obsłudze narad i spotkań służbowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • Znajomość pakietu Microsoft Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum, naliczana opłat za korzystanie ze środowiska
 • Znajomość przepisów o administracji
APLIKUJ TERAZ