Starszy Referent ds. Analiz Finansowych

 • Firma: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-04-25

Ogłoszenie numer: 6805119, z dnia 2022-04-25

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Dział Budżetowania i Kontrolingu

 

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Starszy Referent ds. Analiz Finansowych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Współudział przy sporządzaniu Planu Rzeczowo-Finansowego UKSW;
 • Sporządzanie/wprowadzanie budżetów poszczególnych jednostek UKSW;
 • Weryfikacja zgodności i nadzór nad kosztami ponoszonymi przez jednostki UKSW;
 • Weryfikacja i analiza zgodności dokumentów z budżetami;
 • Analiza kosztów i przychodów projektów oraz odpłatnych i nieodpłatnych form kształcenia;
 • Sporządzanie analiz kosztowych i przychodowych poszczególnych jednostek UKSW;
 • Przygotowywanie zestawień na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Współpraca z innymi jednostkami w sprawach dotyczących budżetów i ich realizacji.

Wymagania

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, informatyczne lub pokrewne;
 • Sprawna obsługa MS Excel;
 • Samodzielność, rzetelność, odporność na stres, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym na stanowisku związanym z budżetowaniem/ analizami finansowymi/ księgowością / rozliczaniem projektów lub na stanowisku pokrewnym;
 • Znajomość VBA, SQL (t-sql);
 • Znajomość SIMPLE.ERP;
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych i dotacji celowych;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym (B1);

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ