Starszy referent ds. zamówień publicznych

 • Firma: MUZEUM WARSZAWY
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-01-28

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Starszy referent ds. zamówień publicznych

Dział Prawny i Zamówień Publicznych


Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
 • wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowych
 • zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum
 • udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych
 • udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych
 • sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP
 • wsparcie w przygotowywaniu / aktualizacji planu zamówień publicznych
 • archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru wniosków zakupowych
 • prowadzenie rejestru faktur

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ