Starszy referent / Młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 • Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2022-10-28

starszy referent / młodszy specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w Psychiatrii, Rehabilitacji i ŚOK w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Numer ogłoszenia: Katowice/22/71

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / 2 pełny etaty

 

Termin składania ofert: 03.11.2022 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań, tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych wg pozycji planu rzeczowo-finansowego Oddziału w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach z zakresu: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • monitorowanie realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę NFZ,
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom w sprawach związanych z realizacją zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień świadczeniodawcom ubiegającym się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w formie pisemnej i ustnej).
WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe lub średnie
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko starszego referenta przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 3 lata stażu pracy
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu wyższym wymagany jest minimum 1 rok stażu pracy, przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 787 z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z dnia 19 czerwca 2019 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 1285 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość podstawowych aplikacji pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Access),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • mile widziana wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność i dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e- mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Lafarge

  Specjalista ds. Administracji Logistyki

  pomorskie

  Czym będziesz się zajmować? Rozliczanie faktur przewoźników podnajętych Zarządzanie stawkami transportowymi w porozumieniu z działem handlowym/produkcyjnym Właściwa archiwizacja i porządkowanie dokumentów WZ Zarządzanie master data w zakresie pojazdów...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Lafarge

  Specjalista ds. Administracji Logistyki

  pomorskie

  Czym będziesz się zajmować? Rozliczanie faktur przewoźników podnajętych Zarządzanie stawkami transportowymi w porozumieniu z działem handlowym/produkcyjnym Właściwa archiwizacja i porządkowanie dokumentów WZ Zarządzanie master data w zakresie pojazdów...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Aon

  Member Services Administrator Entry

  małopolskie

  What the day will look like Administering mailboxes, Document Management System, and responding to queries from stakeholders, and members of the plan withing agreed time. Managing, updating websites and mobile apps & ensuring they work accurately. Supervising and...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły