Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych

 • Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-01

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Usług Rozwojowych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SS/GS/DRU/04/24
Główne zadania:

Realizacja działań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) w szczególności:

 • opracowywanie Regulaminów wyboru projektów, w tym kryteriów do naborów konkurencyjnych;
 • obsługa procesu wyborów projektów do dofinansowania w ramach naborów konkurencyjnych;
 • ocena projektów składanych w ramach naborów konkurencyjnych FERS (pełnienie roli eksperta);
 • bieżąca kompleksowa współpraca z ekspertami merytorycznymi biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie;
 • prowadzenie negocjacji z Wnioskodawcami;
 • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą odwoławczą w ramach oceny formalnej i merytorycznej;
 • prowadzenie rejestrów, sporządzanie analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;
 • udział w przygotowywaniu, opiniowaniu projektów dokumentów i aktów prawnych dotyczących wdrażania konkursów/programów;
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych;
 • przygotowanie informacji planistyczno-sprawozdawczych dotyczących zadań sekcji;
 • reprezentowanie Sekcji/Agencji na wydarzeniach.
Oczekujemy (wymagania konieczne):
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (min. 2 lata dla starszego specjalisty i min. 3 lata dla głównego specjalisty);
 • znajomość zagadnień z zakresu aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z kontraktowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość zagadnień z zakresu realizacji projektów wsparcia przedsiębiorców, w tym udzielania pomocy de minimis;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel, Word i Power Point;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność szybkiego uczenia się;
 • samodzielność i dokładność.
Dodatkowo (wymagania pożądane):
 • wykształcenie wyższe na kierunkach prawo, zarządzanie, ekonomia, nauki społeczne;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości
 • doświadczenie związane z projektami finansowanymi ze środków EFS w szczególności w obszarze projektów wspierających przedsiębiorców i ich pracowników, w tym w zakresie:
  • opracowywania Regulaminów konkursów;
  • oceny wniosków o dofinansowanie projektów;
  • pełnienia funkcji Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji Oceny Projektów.
 • doświadczenie zawodowe w obszarze działań związanych z użytkowaniem Bazy Usług Rozwojowych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym.
Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas określony;
 • premię regulaminową;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • szkolenia;
 • atrakcyjną lokalizację;
 • wydarzenia integracyjne;
 • programy socjalne.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować: