Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Biurze Bezpieczeństwa

 • Firma: Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-04-27

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Biurze Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres czynności:

 • Pozyskiwanie i analiza danych ze źródeł otwartych,
 • Weryfikacja i analiza informacji dotyczących nieprawidłowości w Spółce m.in. weryfikacja umów i faktur przetwarzanych w Spółce,
 • Zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby prowadzonych postępowań we współpracy z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi,
 • Współpraca z właściwymi służbami oraz organami państwowymi w zakresie wynikającym z odrębnych ustaw.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) o kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, audyt i kontrola lub pochodne,
 • Umiejętność wyszukiwania i weryfikowania informacji w źródłach otwartych (w tym z zasobów internetowych),
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism,
 • Umiejętność logicznego formułowania wniosków i argumentowania,
 • Znajomość MS Office (szczególnie Excel, Word),
 • Gotowość i otwartość na poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej,
 • Zaangażowanie w realizowane zadania,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Praca w systemie równoważnego czasu pracy (system pracy zmianowy, dwunastogodzinny).

Oferujemy:

 • Pracę na lata - 61% pracowników jest z nami na pokładzie powyżej 5 lat,
 • Stabilizację - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Produkty firmowe - ulgi na przejazdy kolejowe po okresie próbnym dla Ciebie i Twojej rodziny oraz wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • Szkolenia - możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu specyfiki pracy oraz umiejętności miękkich, możliwość dofinansowania do kursów językowych i studiów,
 • Rozwój - udział w licznych projektach w strukturach PKP S.A. mających realny wpływ na rozwój Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników,
 • Atmosferę - praca w zgranych zespołach zorientowanych na cel,
 • Benefity pozapłacowe - dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wypoczynku i wydarzeń kulturalnych.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ